10 maanden geleden

Een dankbaar hart hebben (deel één)

1 Thessalonicenzen 5 vers 18:
“Dankt in alles, want dat is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.”

Als je de Bijbel doorleest, zie je steeds weer de opdracht om te danken! In feite wordt het zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament als een gebod gegeven. Sommigen noemen 1 Thessalonicenzen 5 vers 16-18 het gebod voor iedere volgeling van Christus: “Verblijdt u altijd. Bidt onophoudelijk. Dankt in alles, want dat is [de] wil van God in Christus Jezus jegens u.” 

Blijdschap vloeit voort uit een hart dat in de aanwezigheid van de Heer is geweest (Ps. 16:11), met Hem bezig is en door die bezigheid gesterkt wordt (Neh. 8:11). Het is niet gebaseerd op omstandigheden of gevoelens; het is gebaseerd op tijd doorbrengen met de Heer en het kan de constante ervaring van de christen zijn.

Bidden zonder ophouden is de constante houding van elke gelovige. Het is een houding van afhankelijkheid, in plaats van te denken “we kunnen alleen maar bidden,” is bidden zonder ophouden het eerste wat we doen!

Dit brengt ons bij het derde van de vaste opdrachten: “Dankt in alles.” Het is goed om te zien dat een dankbaar hart een vreugdevol en biddend hart is.

Wij moeten danken omdat het de wil van God is! De Heer wil dat ieder van ons dankbaar is voor Zijn voortdurende zorg, voorziening en bescherming. We moeten beseffen, dat alles wat we hebben van een liefhebbende Vader komt (Jak. 1:17; 1 Kor. 1:4-5).

Het tegenovergestelde van dankbaar zijn is mopperen of klagen. Dit doet het hart van God echt verdriet, zoals we in de hele ervaring van Israël zien (Ex. 16:12; Num. 11:1-2).

Een dankbaar hart wordt bepaald door uitzicht en bezigheid. Een dankbaar hart hebben is één manier om het gif van bitterheid uit de bron van ons hart te houden! Dankzeggen is ook een manier om ons hart in balans te houden. Het helpt ons in een goede relatie met onze God te blijven!

Als we de tijd zouden nemen om een lijst te maken van alle dingen waarvoor we dankbaar zijn, weet ik zeker dat we een hele bladzijde zouden kunnen vullen. Waarom pakken we niet een stuk papier en een pen en beginnen we nu, dan kunnen we Hem prijzen!

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW