15 jaar geleden

Een dag uit het leven van Sammy met de Heilige Geest

Opstaan 300

De Heilige Geest woont in een ieder die gelooft. Wat betekent dat voor u en mij concreet in het dagelijks leven? Kennen we deze oefeningen van de hemel? Zeker zullen ook wij op de een of andere wijze ons moeten oefenen in de dingen van de Heer. De invloed die de Heilige Geest in ons wil uitoefenen zal ons altijd gelukkig maken als wij ons daaraan overgeven, omdat het de enige weg is om de Heer Jezus te verheerlijken en te volgen. Misschien vergaat het ons net zo als Sammy … In ieder geval kunnen wij wel wat leren van Sammy …

“06:05 uur” geeft Sammy’s wekker aan en het alarm gaat af. Daarvoor krijgt hij een klap op de knop. Langzamerhand begint het Sammy duidelijk te worden: Maandagmorgen. De nacht is voorbij. Knorrend draait hij zich op zijn andere zij en wikkelt zich nog vaster in zijn beddek. De wekker werkt met een automatische melder en loopt binnen 10 minuten nog eens af. Dat is ruim voldoende om op te staan en klaar te maken in de snelle versie.

Sammy is Christen. Hij is opnieuw geboren, in hem woont de Heilige Geest. Als Sammy zich omdraait, komt het op hem af: “Opstaan! Als je nu niet uit de veren komt, wordt het met de stille tijd weer niets!” De gemoedelijke warmte van het bed verliest de strijd. Sammy’s gewrichten kraken, als hij zich uitrekt en uit bed stapt. Een start zonder God heeft hem al te vaak de dag bedorven.

De Geest werkt in hem als hij de bijbel opslaat. Bij het bijbellezen is vandaag Efeze 4 aan de beurt. Sammy blijft bij vers 30 hangen: “Bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing”. – “De Heilige Geest bedroeven – hoe gaat dat”, vraagt hij zich af. Zijn gedachten gaan terug naar de laatste zondag. Hij bladert terug: Lukas 4. Hoe wordt daar benadrukt dat de Heer Jezus “vol van de Heilige Geest” was, door “de Geest geleid” werd en “in de kracht van de Geest werkte”. “Wat een voorbeeld”, denkt Sammy en zegt dat in een kort gebed aan de Heer Jezus. “Het bijbellezen was kort, maar toch”, zegt hij bij zichzelf, “ik heb een boodschap meegekregen”.

Het ontbijt, de krant, dan gooit hij zijn rugtas over zijn schouder en slentert naar de bushalte. De Heilige Geest in hem komt mee. Drie huizen verder wacht Jana, een meisje uit zijn klas. Sammy is niet de enige die Jana lief vindt. “Hi! Uitgeslapen?” Jana raakt hem met opzet vriendschappelijk aan. De Heilige Geest in hem meldt: “Voorzichtig, rein blijven!” Sammy sjokt verder en zegt breeduit grijnzend: “Zo fris als elke maandag. Hopelijk wakker genoeg voor de Engelse opdracht. En jij?”

Bij de Engelse les is een klasseopdracht opgegeven. De Heilige Geest in hem is daarbij. Sammy heeft gisteravond nog grammatica geleerd. Hij bidt nog eens extra. En het loopt heel goed tot en met de vertaaloefening. “Fugitive” – dat komt gewoon niet bij hem op. Uit de ooghoeken kijkt hij naar Tobi, die naast hem zit. Een korte blik op zijn schrift … “wees eerlijk”, fluistert het in Sammy. “Denk liever nog eens grondig na!” Sammy kijkt niet af, maar de oplossing “vluchteling” schiet hem eenvoudig niet te binnen. De plek in het schrift blijft leeg. Toch is Sammy tevreden: Eerlijk gebleven; de beloning daarvoor zal weliswaar niet in het schoolschrift staan, maar het is er wel …

In de pauze praat hij met Tobi en anderen in de kantine. De Heilige Geest in hem is ook weer daarbij. Pete demonstreert zijn nieuwe Nike-schoenen. In Sammy komt er jaloersheid naar boven: Zijn Poema’s zijn weliswaar nog maar pas een half jaar oud, maar wanneer hij nu die van Pete ziet … “Kom, laat deze gedachten achterwege”, voelt hij zich gerustgesteld. “Over de 100 euro om daarbij te horen? Is het dat je waard?” Sammy grijnst stilletjes in zichzelf. Daarbij horen is ook niet alles. Gelukkig hangt zijn waarde voor God niet af van zijn kisten, denkt Sammy dankbaar. “Wat ga jij dan vanmiddag doen?”, verandert hij van onderwerp. Vlug hebben ze dan voor het basketbalplein afgesproken.

Op weg terug naar de klas slaan de anderen hun klasgenoot Timo op de schouders. “Zometeen moet Timo zijn voordracht houden, maar let op: hij redt het eenvoudig niet”, lacht Pete. Tobi stemt daarmee in. De Geest in Sammy volgt hem in alles. Sammy zegt sussend: “Wacht toch eens af. Hij zal zeker zijn best doen”. In zijn gedachten voegt hij eraan toe: “Als er enige lof is …” [zie Filippi 4:8 – vertaler].

Terug thuis. Middageten. Wat kan een kleine zuster je toch op de zenuwen werken! Het ene woord lokt het andere uit en geen ervan is verkwikkelijk. De Heilige Geest krijgt alles mee. Zijn slecht geweten schuift Sammy terzijde: “Zij begon toch!” Maar binnen in hem dringt het aan: “Verontschuldig je!” – “Zij eerst”, moppert hij van binnen. Lusteloos kijkt hij over de tafel. Zijn zuster kijkt hem brutaal grijnzend aan. O, als hij nu haar mond eens kon snoeren! Maar hij vermant zich; hij wil het uit de weg ruimen, zijn deel bijdragen om vrede te hebben: “Het spijt mij, Nina!”

Sammy gaat de trap op naar zijn kamer. De Heilige Geest in hem is er steeds bij. Huiswerk is opgegeven. Voor aardrijkskunde moet hij maar weer op het internet zoeken. Dat gaat snel, dank zij Wikipedia. Hij copieert de bladzijde en ‘googelt’ nog een beetje. “Voorzichtig!”, klinkt het in hem. Nou ja, een beetje informeren, Focus-online is immers serieus. “Voorzichtig!”, klinkt het luider, als hij de site naar beneden scrolt – van de sterren wil men immers ook op de hoogte zijn. “Jij hebt iets beters te doen!, bedroeft niet de Heilige Geest!” Maar Sammy klikt steeds verder en verder … Zijn geweten blijft erbij: “Doe het niet! Doe het niet! Doe het niet! …” De Heilige Geest beleeft alles mee.

Basketbal 200

Sammy maakt aanstalten om naar het basketbal-plein te gaan. De Heilige Geest in hem gaat mee. Sammy’s team komt snel aan de leiding, maar op de een of andere manier valt het hemzelf zwaar. “Hoeft niets te betekenen, immers is niet elke dag hetzelfde”, bedenkt hij. Hij trekt met bal in de zone en probeert de bal in de korf te werpen. Zijn tegenspeler Janos gooit hem omver. Hoe zou dat nu in de NBA1 toegaan? Gore taal, dreiging voor de ander opbouwen, bij de volgende keer iemand te grazen nemen. “Blijf eerlijk, laat je niet provoceren”, kalmeert hem een innerlijke stem. Sammy ademt diep in en praat wat met Janos.

Drank 200

Na het spel komt Janos op hem af: “Was een beetje ruig daar straks. Heb je zin om vanavond een feestje te bouwen? Tobi brengt wodka mee. Cola en fris hebben we ook nog, dan kun je daarmee wat mixen” – nee, laat maar”, wimpelt Sammy af, “niet op maandag”. – “Is dat de werkelijke reden?”, komt het in hem op, “vaar toch een rechte koers!” – En natuurlijk, Janos gaat verder: “Niet op maandag – vrijdag dan?” – “Dat komt er nu van”, ergert zich Sammy. Ook weer: diep ademhalen en: “Nee, zo wil ik mij niet bezighouden. Ik weet wel wat ik liever doe” – “Wie niet wil, die doet het al”, schampert Janos lachend. “Het was maar een aanbod!” Dat steekt Sammy wel van binnen. De erkenning van Janos is voor hem belangrijk; maar direct registreert Sammy de betuiging: “De erkenning van de Heer Jezus is toch veel belangrijker!” Bewonderend denkt hij eraan hoe de Heer Jezus zich door ontbrekende erkenning niet heeft laten verleiden. “Dank U, Heer Jezus!”

Uitgeput gaat Sammy weer op de terugweg. Hij komt langs het huis van tante Lies, een lieve oma uit de vergadering (gemeente) die zich altijd verheugt, wanneer zij Sammy ziet. “Bel toch eens bij haar aan”, brengt hem de Geest op een goed idee. “Ach kom”, maalt het in hem, “dat kost toch alleen maar tijd. En zo bezweet kan ik mij toch niet vertonen”. – “Zij zal zich verblijden, de Heer Jezus zal Zich verblijden. En wedden dat jij je dan ook verblijdt?” Maar Sammy is al voorbij gesjokt. Een gemiste kans.

Na het avondeten laat Sammy zich op zijn bed ploffen en neust nog wat in zijn boeken. Helemaal op van het basketballen doet hij al spoedig het licht uit. De beelden van het internet komen weer voorbij. Met open ogen kijkt hij in het donker om zich heen. Ergens voelt hij zich tegelijk leeg en onrustig. Met kracht werkt de Geest in hem, wil hem voor verdere zonden bewaren, hem in de goede richting stuwen. Berouw komt omhoog, zijn ogen worden heet, hij heeft iets te belijden. Hoe goed dat hij vergeving ontvangt.

Een paar scenes van vandaag komen hem nog weer in de gedachten. De Geest wil hem verder bezighouden. Goede scenes, slechte scenes – het ging op en neer. Hoe vaak heeft hij dit al beleefd? “Er was iets waarmee ik de Heer Jezus werkelijk vreugde heb gegeven”, denkt Sammy tevreden. Maar de gemiste kansen ergeren hem. “Bedroeft de Heilige Geest van God niet …”. Hoe komt het dat hij soms niet over zijn eigen schaduw springen kan? Hij redt het niet vanzelf. Hij wil meer naar de Geest luisteren. Zich door Hem leiden laten. Bij Hem de kracht halen om op koers te blijven. Van Gods Heilige Geest Die in hem woont.

Achtergrond: De Heilige Geest woont in de gelovige

“Weet u niet, dat uw lichaam de tempel is van [de] Heilige Geest Die in u is, die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent voor een prijs gekocht; verheerlijkt dan God in uw lichaam!” (1 Korinthe 6:19). De Heilige Geest woont niet alleen in de vergadering (kerk, gemeente), dus het geheel van de gelovigen, maar ook in elke afzonderlijke gelovige (vergelijk Romeinen 8:11; 2 Timotheüs 1:14; Jakobus 4:5). De Heilige Geest trekt bij iedere gelovige in wanneer hij het woord der waarheid en het evangelie van het heil gehoord en geloofd heeft (Efeze 1:14). Dan is Hij als Persoon voor altijd in het lichaam van de gelovige aanwezig – in tegenstelling tot de tijd van het Oude Testament, toen Hij slechts tijdelijk over de afzonderlijke gelovige kwam.

Dat de Heilige Geest in de gelovigen woont, betekent:

  • God een volledig en echt werk van het geloof in de gelovige bewerkt heeft (“zegel”, Efeze 1:13; 4:30; 2 Korinthe 1:22);
  • God de gelovige met alles uitgerust heeft, wat hij nodig heeft om de gedachten van God te verstaan (“zalving”, 2 Korinthe 1:21; 1 Johannes 2:20,27; Johannes 14:26; 16:13,14);
  • God garandeert dat de gelovige de eeuwigheid bij de Heer Jezus in de heerlijkheid doorbrengen zal (“onderpand”, Efeze 1:14; 2 Korinthe 1:22). Het zou God te weinig zijn, wanneer de Heilige Geest alleen in de gelovigen wonen zou, zonder dat dat resultaten heeft. Hij werkt ook in de gelovigen. Dit werken gebeurt altijd in overeenstemming met het hele Woord van God.
  • Maar wel perkt de Heilige Geest de begeerte in, die elke gelovige in zich heeft, zodat de Geest tegen het vlees begeert (Galaten 5:16-17) – De vraag is alleen of ik de Geest vrije ruimte geef, of dat ik de begeerte de vrije loop laat;
  • werkt de Heilige Geest om de gelovigen voor de zonden te bewaren (Romeinen 8:13) en “verbindt” zich daarbij met het geweten, wanneer dat nog niet afgestompt is (Romeinen 2:15) – de vraag is alleen of ik mij overgeef aan de werken van de Geest, of dat ik in eigen kracht tegen de zonde strijdt;
  • werkt de Heilige Geest om de gelovigen zo te veranderen, dat hij Christus steeds meer gelijkvormig wordt (2 Korinthe 3:18) – de vraag is alleen of ik mij door Hem veranderen laat, of dat ik mijn eigen voorstellingen heb of andere voorbeelden volg;
  • leidt de Heilige Geest de gelovige in zijn gedrag, zodat hij God eert en verblijdt (Romeinen 8:14; Galaten 5:18,22 v.v.) – de vraag is alleen of ik bereid ben Gods wensen in te willigen, of dat ik mijn gedrag liever naar andere maatstaven richt;
  • is het voor de Heilige Geest belangrijk, dat de gelovige God de Vader aanbidt (Romeinen 8:15,16; Johannes 4:23; 1 Petrus 2:5) – de vraag is alleen of dat ook voor mij belangrijk is en ik aanbidding te brengen heb, of dat ik in mijn leven andere prioriteiten stel.

Wanneer ik mij voor dit werken toesluit, “bedroef” ik de Heilige Geest – ik maak Hem bedroefd (Efeze 4:30). Het kan om een zonde gaan; of ik volg de leiding van de Heilige Geest niet; of ik laat me niet door Hem veranderen; of, of … .

Het gaat de Heilige Geest er altijd om Christus te verheerlijken (Johannes 16:14), dat betekent in iedere gelovige alles te bewerken, wat voor Christus kenmerkend is. Hoe meer ik Hem in mij werken laat, des te meer wordt ik met Hem vervuld (Efeze 5:18) en des te meer gelijk ik op mijn Heer Jezus Christus. Dat wordt bedoeld als Paulus schrijft: “verheerlijkt dan God in uw lichaam!” (1 Korinthe 6:20).

NOOT:
1. National Basketball Association; USA Prof-Basketball-Liga
Aanbevolen literatuur:
“De Heilige Geest”, H.L. Heijkoop – Uit het Woord der Waarheid, Postbus 260, 7120 AG Aalten.
“Der Heilige Geist – Sein Wesen und Wirken”, E.A. Bremicker, Beröa-Verlag 1998.

“Bedroeft de Heilige Geest van God niet, met Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing” (Efeze 4:30).

Thorsten Attendorn – Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW