19 jaar geleden

Een brief van Christus

Ben je je al bewust geworden dat je een brief van Christus bent, die Christus Zelf geschreven heeft en die de mensen om je heen lezen? Zo staat er in 2 Korinthe 3:2-3: “U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen … een brief van Christus … geschreven niet met inkt, maar met de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op vleselijke tafelen van de harten”. Dit vers verwacht van ons dat wij daarover nadenken, dat alle mensen ons “lezen”.

Het is al lange tijd geleden dat ik jonge mensen Engels bijbracht. Heel graag liet ik hen brieven schrijven. Ik had een bijzondere voorliefde daarvoor, niet dat we ons met de briefvorm bezig hielden, maar omdat het om de inhoud ging. Bij deze lessen ontdekten wij vijf belangrijke punten, en ik hoop dat ze ons kunnen helpen het bovenstaande vers nuttig en persoonlijk toe te passen.

  1. Ten eerste moet de brief de persoonlijkheid van de afzender weerspiegelen. In dit geval moet ik als brief van Christus Hem voor allen die mij lezen, reflecteren.
  2. Ten tweede moet de brief zo geschreven zijn, dat hij daadwerkelijk door iemand gelezen wordt. De Heer heeft mij als brief zo geschreven, dat hij door “alle mensen” gelezen wordt, met wie ik in contact kom.
  3. Ten derde moet de boodschap duidelijk, eenvoudig en ordelijk gebracht zijn. Wanneer zij die mij lezen niet weten dat ik een navolger van Christus ben, kan het daaraan liggen dat ik geen ondubbelzinnige, maar een tegenstrijdige of verwarrende boodschap zend. Dat moet nooit bij het schrijven van een goede brief gebeuren.
  4. Ten vierde moet mijn brief een correct adres hebben, zodat de boodschap hem bereikt, voor wie hij bestemd is.
  5. Ten vijfde moet iedere brief een afzender hebben, die de ontvanger vertelt van wie hij komt en waarom hij komt. Weten mensen ondubbelzinnig als ik hen ontmoet, ook dan wanneer zij mijn boodschap nog niet gelezen hebben, waarom ik kom? Uitgaand van bovenstaand vers moet het adres van de afzender zo geschreven zijn, dat bij ieder die deze brief leest, de wens gewekt wordt: Ik zou graag de schrijver van deze brief leren kennen.

L.J. Ondrejack, © Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW