7 maanden geleden

Durf te zijn als Daniel

17 mei 2023

Daniël 1 vers 8:
“Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen.”

“Durf te zijn als Daniël, Durf alleen te staan! Durf een vastberaden doel te hebben! Durf het bekend te maken.” Dit is veel meer dan een populair zondagsschoolliedje. Het was een bewuste beslissing van Daniël en zijn vrienden.

Ze waren een vreemd land, er werd druk op hen uitgeoefend om te doen wat ze geloofden. De vijand probeerde hen hun mannelijkheid af te nemen door hen eunuchen1 te maken. Hun ontvoerders probeerden hun identiteit te veranderen door hun namen te veranderen, ongetwijfeld in de hoop dat deze jonge mannen zouden vergeten wie ze waren en waar ze thuishoorden.

Maar bij dit alles lezen we: “Daniël nu nam zich in zijn hart voor”. Dit was de sleutel voor Daniël, en het is de sleutel die een trouw leven ontsluit, dat geleefd kan worden tot eer van God!

Net als Daniël leven u en ik als volgelingen van Jezus Christus in een vreemd land (Fil. 3:20-21), en er wordt voortdurend druk op ons uitgeoefend om ons aan te passen aan deze wereld, aan haar denken, haar normen, haar vermaak en haar manier van leven in het algemeen. Maar de Geest van God wil ons vermanen in Romeinen 12 vers 1-2: “Ik vermaan u dan, broeders, door de ontfermingen van God, dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande, heilig voor God welbehaaglijk, [dat is] uw redelijke dienst2. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken, opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.”

Deze wereld valt ons dagelijks aan! Hij valt onze wil aan door gebruik te maken van de hoogmoed van het leven. Hij valt onze geest aan door de lust van de ogen te gebruiken. Hij valt ons lichaam aan met de begeerte van het vlees! Net als Daniël moeten we het 3-voudige geheime wapen gebruiken! Hij was gehoorzaam aan het Woord van God. Hij leefde door geloof. Hij leefde een afgezonderd leven!

Deze wereld valt ons dagelijks aan! Hij valt onze wil aan door gebruik te maken van de hoogmoed van het leven. Hij valt onze geest aan door de begeerte van de ogen te gebruiken. Hij valt ons lichaam aan met de begeerte van het vlees! (zie 1 Joh. 2:16). Net als Daniël moeten we het 3-voudige geheime wapen gebruiken! Hij was gehoorzaam aan het Woord van God. Hij leefde door geloof. Hij leefde een afgezonderd leven!

We zijn vaak bezig met wat een mens doet. Hoewel dat belangrijk is, ligt de nadruk bij Daniël eerst op wat een mens is. Daniël was verkocht aan zijn God. “Vele machtige mensen zijn reddeloos verloren, durven niet standvastig te zijn.” Houdt een doel vast en maak het bekend! Mogen we hiervan toch veel meer maken dan een kinderliedje!

 

NOOT:
1. Een eunuch is een man die gecastreerd is. De bekendste eunuch uit de Bijbel is de Ethiopische ‘kamerling’ (Hand. 8:27-29).
Een eunuch is naar de oorspronkelijke en letterlijke betekenis een ‘bedbewaker’. Het Griekse woord eunouchus (Lat. Eunuchus) is een samenstelling van eune, bed, en echo, in bewaring hebben. Zo’n bedbewaker was een dienaar en opzichter van de vrouwen in een Oosters harem (vrouwenverblijf). De vrouwenoppasser moest een gecastreerde man, een gesnedene zijn. Vandaar de synoniemen van eunuch: gesnedene, ontmande. {zie Christipedia}
2. Of ‘verstandelijke godsdienst.’

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW