2 jaar geleden

Deuteronomium 8 vers 2

“Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet.”

Wat is er in het hart?

Het is niet dat God moest weten wat er in hun hart was – Hij wist het heel goed – maar dat zij het zouden weten. Zij moesten het weten, omdat dit juist datgene was wat hen zou doen beseffen wat zij waren, en wie God was, en hen tot Hem zou doen gaan om alle rijkdommen, hulp en genade te vinden. Zij slaagden er niet in Gods geboden te onderhouden, en zouden er ook niet in slagen die te onderhouden als zij aan zichzelf werden overgelaten.

In deze weg van genade, waarin de Heer ons doet wandelen, is het probleem het hart te stillen. Ik moet leren, beseffen en belijden dat er in mij “geen goed woont” (Rom. 7:18), en God leren kennen en wat in Zijn hart is, en tot de conclusie kom: “al mijn bronnen zijn in U” (Ps. 87:7). Ik moet beseffen dat ik, als ik aan mijn eigen kracht wordt overgelaten, ondanks al mijn inspanningen om “de Heer waardig te wandelen tot al [Zijn] welbehagen” (Kol. 1:10), ook zal falen.

De Heer zei: “Blijft in Mij, en Ik in u” (Joh. 15:4). En hoe meer ik besef wat er werkelijk in mijn hart leeft, des te meer ga ik naar Hem toe, die mijn kracht, mijn hulp en mijn alles is. Dan blijf ik in Hem. Zo besef ik dat wat in mij en door mij gebeurt, niet van mij komt (want ik weet wat ik ben), maar dat het werkelijk Hij is, in mij, die werkt. Dan zeg ik gemakkelijker zoals Paulus zei: “Maar door [de] genade van God ben ik wat ik ben; … maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; maar niet ik, maar de genade van God met mij” (1 Kor. 15:10).

In Romeinen 7 vers 14-25 vinden we iemand die te weten kwam wat er in zijn hart omging, en hij riep in wanhoop tot God. Het antwoord werd gevonden in Jezus Christus! De grote les voor ons om te leren is dat Jezus alles voor ons is en moet zijn. Wij moeten in Hem blijven, en Hij in ons.

 

Alexandre Leclerc; © The Lord Is Near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW