2 jaar geleden

Deuteronomium 2 vers 3

“U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken. Keer u om naar het noorden.”

Het Woord van de Heer bepaalde alles. Het bepaalde hoe lang het volk op een bepaalde plaats moest blijven, en het gaf met even grote duidelijkheid aan waarheen zij hun schreden vervolgens moesten richten. Er was geen noodzaak voor hen om hun bewegingen te plannen of te regelen. Het was het domein en voorrecht van de HEERE om alles voor hen te regelen; het was aan hen om te gehoorzamen. Er is hier geen sprake van de wolk en de bazuin. Het is eenvoudig Gods Woord en Israëls gehoorzaamheid.

Niets kan kostbaarder zijn voor een kind van God, als het hart maar in de juiste toestand is, dan om in al zijn bewegingen geleid te worden door het bevel van God. Het bespaart een wereld van bezorgdheid en verwarring. In het geval van Israël was er geen enkele noodzaak voor hen om zich zorgen te maken over hun verplaatsingen, geen noodzaak om na te vragen hoe lang zij op een bepaalde plaats moesten blijven, of waar zij heen moesten gaan, waarna de Heer alles voor hen regelde. Het was aan hen eenvoudig op Hem te wachten voor leiding, en te doen wat hun werd gezegd.

Ja, hier was het grote punt – een wachtende en een gehoorzame geest. Toen God zei: “U bent lang genoeg om dit bergland heen getrokken,” en had Israël geantwoord: “Nee; wij willen er nog wat langer omheen; wij voelen ons hier zeer op ons gemak”; of, nogmaals, als zij, toen God zei: “Keer u om naar het noorden,” hadden geantwoord: “Nee; wij gaan veel liever naar het oosten”; wat zou het resultaat zijn geweest? Dan zouden zij de Goddelijke tegenwoordigheid met hen hebben verspeeld; en wie zou hen dan kunnen leiden, of helpen, of voeden? Zij konden slechts rekenen op de Goddelijke tegenwoordigheid met hen, terwijl zij het pad bewandelden, dat door het ‘Goddelijk bevel’ was aangegeven. Indien zij verkozen hun eigen weg te gaan, was er voor hen niets dan hongersnood en duisternis. De stroom uit de geslagen rots, en het hemelse manna, waren alleen te vinden op de weg van gehoorzaamheid.

 

C. H Mackintosh; © The Good Seed

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW