6 jaar geleden

Deuteronomium 12 vers 12

“… en daar zult u zich verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zonen en uw dochters, uw slaven en uw slavinnen, en de Leviet die binnen uw poorten is, want hij heeft geen aandeel of erfelijk bezit samen met u” (Deut. 12:12).

Vreugde in de tegenwoordigheid van de Heer

Het is opmerkelijk dat drie maal in dit hoofdstuk de Israëlieten opgeroepen worden om zich te verblijden (vs. 7, 12, 18). Elke keer wordt er speciaal gezegd dat ze zich moeten verheugen voor de HEERE, hun God, in de plaats die Hij uit hun stammen zou kiezen om Zijn Naam daar te vestigen (vs. 5). Interessant is dat we daar ook lezen: “Wel mag u naar het volle verlangen van uw ziel binnen al uw poorten slachten en vlees eten, overeenkomstig de zegen van de HEERE, uw God, die Hij u geeft” (vs. 15). Het is zeker gepast om te denken dat een dergelijke gebeurtenis vreugde zou brengen aan degenen die deelnemen aan zo’n speciale “barbecue”, zoals we dat vandaag zouden kunnen noemen. Maar dan worden ze niet gevraagd om zich te verheugen zoals voor de Heer.

Zij moesten een belangrijke les leren, evenals wij. We hebben natuurlijk de neiging om ons in onze omstandigheden te verblijden en daardoor realiseren we ons vaak niet, dat ware vreugde te vinden is in Christus en door Christus. Omstandigheden zullen snel voorbijgaan en geen blijvende voldoening brengen. En bovendien is er ook het gevaar dat onze genegenheid naar onze God en Verlosser verkilt, Die ons redde voor zo’n geweldige prijs, en ons zozeer zegende in Christus. Zo vinden we dezelfde vermaning ook voor ons in het Nieuwe Testament: “Verblijdt u altijd in de Heer! Nog eens zal ik zeggen: Verblijdt u!” (Fil. 4:4). Deze vreugde is een bron van hernieuwde kracht, want “… de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht” (Neh. 8:11). En de vreugde die we in de Heer vinden, is volmaakt want “overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht, lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd” (Ps. 16:11). Ware vreugde wordt in Hem gevonden, nergens anders. Laten we de Heer vragen dit beter te begrijpen en, ziende naar Hem, leren om ons altijd in Hem en vóór Hem te verblijden.

Alexandre Leclerc, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW