6 jaar geleden

Deuteronomium 1 vers 32

“Maar ondanks deze woorden geloofde u niet in de HEERE, uw God …”.

Toen de tijd voor Israël kwam voor wat in vers 8 staat: “Zie, Ik heb het land aan u gegeven; ga het binnen en neem het land in bezit waarvan de HEERE uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft”  (Deut. 1:8) moest Mozes hen het volgende vertellen: “Schrik niet voor hen terug en wees niet bevreesd voor hen. De HEERE, uw God, Die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden, overeenkomstig alles wat Hij voor uw ogen in Egypte voor u gedaan heeft …” (Deut. 1:29-30). Maar de problemen voor hen legden hun ongeloof in de beloften van God aan de dag. Als tuchtiging zwierven ze bijna veertig jaar rond, want God had gezegd: “Niemand van deze mannen, van deze slechte generatie, zal het goede land zien dat Ik gezworen heb aan uw vaderen te geven!” (Deut. 1:35).

De God en Vader van onze Heer Jezus Christus heeft “ons gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse [gewesten] in Christus” (Ef. 1:3). Voor ons christenen zijn de hemelse gewesten wat Kanaän voor Israël was: het land om binnen te gaan en in bezit te nemen. Er zijn geen kinderen van God die niet genieten willen van deze hemelse zegeningen, zelfs ze er heel weinig over weten. Toch hebben velen hun uiterste onvermogen gevoeld om in te gaan en het in bezit te nemen. Zij zagen vijanden, zij probeerden te vluchten, ze wonnen of verloren tot op zekere hoogte, en ten slotte sloop het ongeloof binnen: Heeft God echt hen gewild, om deze geestelijke zegeningen te genieten?

Maar God heeft het hen gegeven, en heeft bevolen om binnen te gaan en te bezitten! Dus wat moeten wij doen om deze zegeningen te genieten en niet al onze dagen in een woeste plaats (woestijn) te wandelen? Van alle dingen die we daar nauwelijks proberen te doen is: “Alles wat u maar bidt en vraagt, gelooft dat u het ontvangt, en het zal u gebeuren” (Mark. 11:24). De oude ongelovige generatie moet sterven (Deut. 2:16). Alleen een nieuwe God-gelovende generatie kan binnen gaan en in bezit nemen. Laten we vragen en geloven, terwijl we op de Heer wachten, om te genieten van deze geestelijke zegeningen die we in Christus hebben “en het zal u gebeuren”.

Alexandre Leclerc, © The Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW