3 jaar geleden

De Zoon spreekt over het huis van Zijn Vader (03)

Johannes 14 vers 1-3:
1. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, <want> Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3. En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

Drie grote christelijke waarheden

 

Wanneer de Heer Jezus troost, doet Hij dat niet slechts met kalmerende woorden en met overreding, maar door de discipelen “eeuwige vertroosting en goede hoop” (2 Thess. 2:16) te geven. Met een paar korte streken tekent hij voor hen een schilderij, dat hen troost en vertrouwen kan geven in elke situatie tijdens Zijn afwezigheid. Hij legt hun drie fundamentele christelijke waarheden voor. Zij begrepen deze woorden – zoals ik al zei – nog niet, omdat zij enerzijds nog niet de geestelijke capaciteit hadden om ze te begrijpen en anderzijds de volledige ontplooiing van de waarheden nog op zich liet wachten.

Ten eerste maakt Hij hun duidelijk dat zij voortaan een Mens in de hemel hadden, met Wie zij door het geloof verbonden waren. Ten tweede stelt Hij hun voor, dat zij een eeuwige verblijfplaats in de hemel hebben. En ten derde belooft Hij hun, dat Hijzelf zal terugkomen om hen tot Zich te nemen in de hemel.

De Joden verwachtten een Messias op aarde. De Heer Jezus richt hun verwachtingen op een Messias in de hemel. De Joden verwachtten een koninkrijk op aarde. De Heer Jezus belooft hun een thuis in de hemel. Toen de Joden dachten aan de komst van de Messias, verlangden zij, dat Hij op aarde zou komen in hun omstandigheden. Maar de Heer Jezus openbaart hun, dat Hij zal terugkomen om hen tot Zich te nemen in de hemel.

Met deze paar woorden ontneemt de Heer Jezus Zijn discipelen al hun Joodse verwachtingen. Maar hij geeft hen er iets veel beters voor terug – een hemelse hoop.

 

Marco Leßmann; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 27.02.2015.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW