6 jaar geleden

De weg naar de parel is smartelijk

“Jullie welliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, …” (Gen. 50:20).

Hoe ontwikkelen parels zich in een schaal? Dit gebeurt waarschijnlijk wanneer een vreemd voorwerp de schaal binnendringt en daar wordt omhuld door calciumcarbonaat, het bouwmateriaal van de schaal. Een doorbraak van de schaal leidt dus tot de kostbare parel!

Gemene woorden en slechte daden kunnen je misschien innerlijk hebben gekwetst. Maar als christen weet je misschien, dat God goede bedoelingen met je nastreeft. Hij wil iets uit je problemen maken, dat waardevol voor Hem is. Vertrouw Hem.

We kunnen Gods wegen niet altijd vatten, maar wel altijd Zijn hand!

Online in het Duits sinds 23.12.2017.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW