4 jaar geleden

De weeën komen eraan …

Corona – een ‘voor-wee’! Laatste waarschuwing?

 

“Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen” (1 Thess. 5:3).

Tijdens de zwangerschap ervaart de aanstaande moeder van tijd tot tijd een contractie1, vooral in de laatste weken van de zwangerschap. Deze weeën, ook wel Braxton-Hicks-contracties genoemd, leiden de geboorte niet in, maar herinneren eraan, wat er eenmaal gebeuren zal. Als de barensweeën dan plotseling komen, is er geen ontkomen meer mogelijk: de weeën volgen elkaar steeds sneller op en nemen in hevigheid toe – totdat er eindelijk de vreugde is, dat een kind ter wereld gebracht is.

Ik zou deze weeën willen vergelijken met de huidige situatie, waarin een virus de halve wereld in een noodtoestand heeft gebracht en grote beperkingen heeft opgelegd (geschreven in april 2020). Deze gebeurtenissen zijn nog niet de oordelen in de eindtijd, die de aarde zullen reinigen om mensen voor te bereiden op de regering van Christus en Zijn dag, die grote vreugde brengen zal. De weeën van deze oordelen van de eindtijd moeten nog komen. De apostel Paulus spreekt hierover: “Want u weet zelf nauwkeurig dat [de] dag van [de] Heer komt als een dief in [de] nacht. Wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, dan zal een plotseling verderf over hen komen zoals de barensnood over een zwangere, en zij zullen geenszins ontkomen“ (1 Thess. 5:2-3).

Wat we momenteel meemaken, is een zeker voorproefje van die tijd. De gebeurtenissen van vandaag herinneren eraan, dat spoedig het oordeel komen zal, dat spoedig de (zevenjarige) verdrukking komen zal, waarin mensen zullen wanhopen. Dan zullen overal oorlogen uitbreken, zal er enorme inflatie komen, de dood en de hades zullen onder andere door epidemieën een rijke oogst binnenhalen, bestaande orders volledig ineenstorten en de mensen zullen in totale chaos en bevangen door angst alleen nog maar één ding wensen: de dood (zie Openb. 6).

Maar vandaag kan iedereen nog steeds gered worden van de komende toorn! Wij christenen willen ons naar de mensen haasten om hen te zeggen, dat ze zich tot Christus moeten haasten, voordat het te laat is! Laten we deze “voor-weeën” toch serieus nemen! Misschien is het een laatste goddelijke waarschuwing voor een wereld, die rijp is voor het oordeel.

NOOT VERTALER:
1. Vanaf ongeveer de 20e week van de zwangerschap kunnen veel vrouwen lichte contracties waarnemen. Dit worden de Braxton-Hicks contracties genoemd. … Vaak is de drukverandering die hierdoor in de baarmoeder ontstaat nog niet zo groot dat de vrouw ze als pijnlijk ervaart. Maar vaak is niet altijd. {www.040verloskunde.nl}

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 11.04.2020.

“Wij bidden voor Christus: Laat u met God verzoenen” (2 Kor.  5:20b).

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW