2 jaar geleden

De ware wijnstok (7)

Leestijd: 2 minuten

“Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult Mijn discipelen zijn” (Joh. 15:8).

Hoe weten we of we discipelen van Christus zijn?

 

Een discipel is een volgeling die een leerling is. De Heer Jezus sprak hier veel over in Mattheüs, Markus en Lukas, en verbond het volgen van Hem vaak met het verloochenen van zichzelf. Maar door het hele evangelie van Johannes heen leren we, dat een ware discipel van Christus leert om in Zijn Woord te blijven (Joh. 8:31), en dat zij Zijn liefde tonen (Joh. 13:34-35).

In ons vers van vandaag zien we een andere aanwijzing van het volgen van Christus! Een ware discipel heeft een oprechte zorg voor de heerlijkheid van de Vader! Daarom moeten we vrucht dragen!

De vrucht is voor de wijngaardenier, niet voor de rank!

 

Wij verheerlijken de Vader door ons aan Hem over te geven, door Hem toe te staan ons te helpen en te snoeien. De Vader wordt verheerlijkt wanneer wij in Zijn Zoon blijven, dicht bij Hem wandelen, en dagelijks meer op Hem gaan lijken. Dit is de vrucht waar de Vader naar op zoek is in ons leven! Petrus schrijft: “Als iemand spreekt, laat het zijn als uitspraken van God; als iemand dient, laat het zijn als uit sterkte die God verleent, opdat in alles God verheerlijkt wordt door Jezus Christus” (1 Petr. 4:11). Paulus zei: “Hetzij dan dat u eet, hetzij dat u drinkt, hetzij dat u iets [anders] doet, doet het alles tot heerlijkheid van God” (1 Kor. 10:31).

De kracht om voor de Heer te leven komt van Hem en is tot Zijn heerlijkheid, niet tot onze eer!

Wij kunnen niets toevoegen aan Zijn heerlijkheid! Maar als wij in Christus blijven, in gemeenschap en afhankelijkheid van Hem, zullen wij Zijn leven in ons en door ons heen tonen, dan zullen wij vrucht dragen die de Vader zal verheerlijken! Dit soort vruchtdragen gaat niet over “wat kan ik voor God doen,” maar het gaat over het uitleven van Zijn leven door mijn leven.

De Vader verheerlijken is uitdrukking geven aan de rijkdom van het leven uit God als wij in de Wijnstok blijven. Dit is het leven waardoor de Vader verheerlijkt wordt!

 

Tim Hadley Sr.; © www.anchorsforlife.org

Geplaatst in het Engels op 12 augustus 2019.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW