7 maanden geleden

De vrucht van de Geest – Vrede (3)

Galaten 5 vers 22 en 23:
“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is … vrede.”

 

Vrede in het hart – de kalmte en sereniteit gebaseerd op het feit dat alles in Gods handen is. De vrede die onafhankelijk is van omstandigheden. Volgens Filippenzen 4:7 bewaakt het ons hart en onze gedachten – het beschermt ons tegen rusteloos piekeren.

Deze vrede bemoedigt Petrus om in de gevangenis te slapen; Stéfanus om voor zijn moordenaars te bidden; Paulus om zijn medereizigers te troosten te midden van een schipbreuk; Gideon om aan te vallen ondanks een ontnuchterende minderheid; Elia om zonder angst voor de boze koning Achab te staan; Sadrach, Mesach en Abed-Nego om trouw te blijven aan hun God; Abraham om zijn zoon te offeren.

We hebben gemoedsrust nodig wanneer ons levensschip in een storm terechtkomt. Als ongelovigen dan onrustig worden, angstig hun dokter raadplegen, verzekeringen afsluiten, onrustig woelen en draaien – dan kan de gelovige vredig zijn. Hij weet: mijn Heer heeft alles onder controle.

Voorbeelden van vrede uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren:

  • Terwijl de storm raast en iedereen de dood al verwacht, slaapt de Heer vredig in het schip (Mark. 4:37,38).
  • Kort nadat de Heer Jezus zwaar beledigd werd, wetende dat alles in de handen van Zijn Vader is, richt Hij de volgende uitroep naar boven: “Ik prijs U, Vader … Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U” (Matth. 11:25,26).
  • In vreedzame waardigheid ontmoet Hij de verrader Judas en zijn menigte, alsook het verschrikkelijke lijden, dat voor Hem ligt: “Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit en zei tot hen: Wie zoekt u?” (Joh. 18:4).
  • Gedurende Zijn hele leven had Hij deze innerlijke vrede: “Mijn vrede geef Ik u” (Joh. 14:27).

 

© www.bibelstudium.de;  Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 08.10.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW