6 maanden geleden

De vrucht van de Geest (9) – Zelfbeheersing

Galaten 5 vers 22 en 23:
“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is: … zelfbeheersing.”

 

Bij onthouding denkt men in eerste instantie aan terughoudendheid in het gebruik van alcohol, maar de term, die ook vertaald kan worden als “zelfbeheersing, zelfcontrole,” betekent matiging en verzaking op elk gebied van het leven.

Dit kan betrekking hebben op gedachten (2 Kor. 10:5), eten en drinken (1 Kor. 10:31), geslachtsdrift (1 Kor. 7:9), temperament, overmatig slapen en nog veel meer. Hij moet elke vorm van verslaving vermijden, of het nu gaat om alcohol, tabak, kalmerende middelen, winkelen of vakantie. De tong moet ook beheerst worden (Jak. 3:1-12). Een gelovige die zichzelf beheerst weet hoe hij tevreden moet zijn (Fil. 4:11,12).

Paulus heeft het erover, dat een wedstrijddeelnemer zelfbeheersing moet hebben als hij wil winnen (1 Kor. 9:25). Zodra iets een gelovige overheerst, is de rode lijn overschreden (1 Kor. 6:12). Gebrek aan zelfbeheersing is de poort naar verleiding (Spr. 25:28).

Voorbeelden van zelfbeheersing uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren:

  • De Heer Jezus had alleen woorden van barmhartigheid (Luk. 4:22) paraat voor Zijn medemensen, nooit ongecontroleerde uitbarstingen.
  • De Heer wilde alleen eten als Zijn Vader Hem dat opdroeg (Joh. 4:31-34).
  • De Heer Jezus genoot van de gemeenschap met Zijn Vader terwijl anderen genoten van hun huis, slaap en comfort (Matth. 14:23; Luk. 6:12).

 

© www.bibelstudium.de;  Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 20.10.2023.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW