7 maanden geleden

De vrucht van de Geest (8) – Zachtmoedigheid

Galaten 5 vers 22 en 23:
“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

“De vrucht van de Geest is: … zachtmoedigheid.”

 

Zachtmoedigheid is geen slapheid of zwakheid. Ten eerste is het de gewillige onderwerping van de gelovige aan de wil van God. Zij aanvaardt alles uit de hand van God (Job 1:21,22; 1 Sam. 3:18; 2 Sam. 15:26).

Een zachtmoedig persoon accepteert teleurstellingen, moeilijkheden of zelfs persoonlijke aanvallen zonder te klagen. Hij weerhoudt ontevredenheid, bitterheid of wraakgevoelens in zijn hart.

Een zachtmoedige gelovige is traag om te spreken en traag tot toorn (Jak. 1:19), hij is niet driftig of opvliegend. Hij vergeeft graag. Een zachtmoedige kan in deze houding een gelovige terechtbrengen (Gal. 6:1).

Voorbeelden van zachtmoedigheid uit het leven van de Heer waar we van kunnen leren:

  • De Heer reageerde niet op beledigingen, slagen of moordcomplotten.
  • De Heer Jezus, die juist tijd voor Zichzelf nodig had om over Zijn vermoorde vriend Johannes te treuren, neemt rustig de tijd voor de menigten die naar Hem toe komen (Matth. 14:12,13).
  • De Heer Jezus prijst de discipelen voor hun trouw, ook al zouden ze Hem allemaal in de steek laten (Luk. 22:28,30).
  • De Heer Jezus uit de kritiek op de discipelen die in slaap vielen in vriendelijke bewoordingen en vindt zelfs nog een excuus voor hun gedrag (Matth. 26:40,41).
  • De Heer Jezus ging weg toen Hij ondanks een bevrijding van demonen daar ondankbaar om werd gevraagd (Luk. 8:37; verg. Luk. 6:35b).
  • De Heer is het niet eens met het verlangen naar wraak van de discipelen, die vuur uit de hemel willen laten neerdalen (Luk. 9:53-56).
  • De Heer bidt om vergeving voor Zijn haters (Luk. 23:34).

 

© www.bibelstudium.de;  Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 18.10.2023.

 

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW