2 jaar geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (3)

“Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik ook u heb overgegeven, namelijk dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij overgeleverd werd, brood nam; en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: ‘Dit is mijn lichaam dat voor u is; doet dit tot Mijn gedachtenis.’ Evenzo ook de drinkbeker na de maaltijd, en Hij zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed; doet dit zo dikwijls u die drinkt, tot mijn gedachtenis” (1 Kor.11:23-25)

Het avondmaal van de Heer

 

In de nacht waarin Jezus werd verraden, zei Hij tegen Zijn discipelen dat zij dit moesten doen “tot Zijn gedachtenis” (Luk. 22:19-20). Als we alleen de evangelieverslagen hadden, zouden we zeker hebben geconcludeerd dat dit avondmaal alleen voor de Joodse discipelen was bestemd. Maar Paulus schreef, dat hij persoonlijk van de verheerlijkte Heer Jezus had ontvangen dat het avondmaal tot Zijn komst gehouden moet worden (vs. 26)!

De Heer Jezus staat in het middelpunt van het avondmaal, want het is het in gedachten roepen van Hem. Elk aspect van Zijn gezegende Persoon zou voor ons in gedachtenis en dankzegging moeten staan: Zijn leven, Zijn verschillende heerlijkheden, Zijn lijden en vooral Zijn dood. Christus staat in het middelpunt en niet de aanbidders.

De letterlijke vertaling van het woord “gedachtenis” is het “in herinnering roepen” (in herinnering roepen als een gedenkteken, zie 1 Kor. 11:24 JND voetnoot). Dit woord, in het Grieks, wordt slechts één andere keer in het Nieuwe Testament gebruikt. Het wordt gevonden in Hebreeën 10 vers 3 waar het wordt gebruikt in verband met de offers. Deze waren elk jaar “een herinnering” voor de offeraar, echter niet op een positieve manier. De jaarlijkse ronde van dierenoffers in het Oude Testament was voor de aanbidder een herinnering aan het feit, dat zijn zonden in het voorgaande jaar niet werkelijk waren weggenomen! Wat een contrast met de plaats van de christen, en hoe wonderbaarlijk de openbaring die aan Paulus is gegeven! Onze zonden zijn voor altijd weggedaan door één volmaakt offer. Zij moeten niet in herinnering worden geroepen, als wij gedenken Hem, die deze zonden weggedaan heeft.

Brian Reynolds; © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW