3 jaar geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (2)

“… <dat> mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt” (Ef. 3:3).

De verborgenheid

 

De apostel Paulus kreeg een openbaring die hij “de verborgenheid” noemt. Hij noemt het ook de “verborgenheid van Christus” (vs. 4) en later in deze brief zegt Paulus dat het de verborgenheid is van “Christus en de gemeente” (5:32). De verborgenheid was ook aan de andere apostelen van het Nieuwe Testament geopenbaard (vs. 5), maar op een heel bijzondere manier was Paulus de vertolker en de mededeler ervan aan de heiligen.

Een verborgenheid in de Schrift is iets, dat in het verleden verborgen was, maar nu geopenbaard is. Heel eenvoudig is het geheimenis waarover Paulus hier spreekt, dat zowel Joodse als niet-Joodse gelovigen nu één lichaam zijn geworden. Zij die uit Joden en heidenen in Christus hebben geloofd, zijn één nieuwe mens geworden, iets wat vóór de dood en opstanding van Christus nooit heeft bestaan (2:14-16). De gemeente is door de Geest nauw verbonden met haar Hoofd in de hemel en is de volheid of het complement van Christus (1:22-23; 1 Kor.12:12-13:27). Paulus zegt dat de verborgenheid in andere tijden niet bekend is gemaakt aan de mensenzonen. De Oudtestamentische heiligen wisten niets van deze verborgenheid. Een gemeente, bestaande uit Jood en heiden in één lichaam en verbonden met een opgevaren Christus, was in de oudtestamentische tijd niet bekend (Ef. 3:5,9). Noch Jesaja, noch Jeremia, noch een van de profeten zinspeelden zelfs maar op zoiets.

Deze waarheden hebben praktische gevolgen voor ons als gelovigen. Als wij het lichaam van Christus in de wereld zijn, dan moeten wij in geen geval een politieke eenheid zijn. Als de gemeente had begrepen wat haar plaats is in het programma van God, dan zou zij veel ernstige fouten hebben vermeden. Wandelen wij op zo’n manier, dat wij deze band met ons opgestane Hoofd in de hemel weerspiegelen? En, als wij konden zien, dat wij niet slechts een verzameling geredde individuen zijn, maar een levend organisme in de wereld, hoe anders zou ons denken dan zijn?

 

Brian Reynolds;  © the Lord is near

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW