2 jaar geleden

De vier openbaringen gegeven aan Paulus (1)

“Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie dat door mij verkondigd is, niet is naar [de] mens … maar door de openbaring van Jezus Christus” (Gal. 1:11-12).

Het evangelie

 

Paulus was een uitverkoren vat, een bijzondere dienstknecht van de Heer, die persoonlijk een grote hoeveelheid openbaringen van de Heer Jezus had ontvangen (Hand. 9:15; 2 Kor. 12:7). Er zijn vier openbaringen in het bijzonder die hij in zijn brieven noemt. De eerste heeft te maken met het evangelie van genade.

De Galaten hadden geluisterd naar de stemmen van valse leraren die de wet van Mozes toevoegden aan de boodschap van het evangelie, en die leerden: “Men moet besneden zijn om gered te worden”. De apostel Paulus veroordeelt dit in niet mis te verstane bewoordingen, en gebruikt krachtige, levendige taal om de gelovigen te waarschuwen (Gal. 1:6-9; 3:1-3). Vaak zijn wij geschokt wanneer er immoraliteit onder gelovigen is, en toch staan wij onverschillig tegenover leerstellige dwalingen. Het is interessant om het contrast te zien tussen de liefdevolle (maar vastberaden) manier waarop Paulus de vleselijke Korinthiërs benaderde en de strenge manier waarop hij de Galaten toesprak.

Het evangelie is de fundamentele leer waarop andere leerstellingen worden gebouwd. Als er aan getornd wordt, kan niets anders goed zijn. De valse leraren zeiden, dat Paulus een zelfstandige apostel was en niet verbonden met “de twaalf”; daarom hoefden de Galaten geen acht te slaan op zijn leringen. Zijn antwoord was, dat hij inderdaad niet verbonden was met de oorspronkelijke apostelen. Hij doet veel moeite om het unieke van zijn bekering en roeping aan te tonen. Hij vertelt hoe vele jaren later, toen hij eindelijk de apostelen in Jeruzalem ontmoette, zij hem “de rechterhand van de gemeenschap” gaven (Gal. 2:9). Hij wilde daarmee aantonen, dat het evangelie dat hij verkondigde weliswaar niet verschilde van dat van de andere apostelen, maar dat het hem toch rechtstreeks door de Heer Jezus was geopenbaard. Mogen wij bewaard blijven om nooit ook maar een haarbreed af te wijken van dit evangelie, redding is door genade alleen door geloof alleen.

 

Brian Reynolds; © the Lord is near

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW