1 jaar geleden

De tuin

Zoals sommigen van jullie waarschijnlijk weten, is mijn vrouw een enthousiaste tuinierster. Daarom bezoekt ze graag andere tuinen wanneer de gelegenheid zich voordoet. Ongeveer een jaar geleden bezochten we een landgoed aan de noordkust van Noord-Ierland. Toen de familie die eigenaar is van het landgoed het zo’n 200 jaar geleden kocht, breidden zij het huis (dat enorm is) uit en cultiveerden zij de tuinen.

Toen we de tuin bezochten, was het duidelijk dat er vroeger veel geld was gestoken in het ontwerp en de aanleg van de tuin. Maar … het was ook heel duidelijk dat de tuin betere tijden had gekend. Normaal gesproken werken er veel mensen in een tuin van deze omvang, maar nu was er maar één oude man, die duidelijk niet opgewassen was tegen de enorme taak. Misschien was hij daarom een beetje chagrijnig … Toen we door de tuin liepen, zagen we een gebrek aan onderhoud: veel onkruid, struiken en heggen niet gesnoeid, ziektes in planten, vervallen gebouwtjes, enz. Het was echt een schande. Je kon nog steeds de grandeur van vroeger zien, maar het was niet meer zo mooi als het ooit was geweest. Volgens een boek over Ierse tuinen dat 20 jaar geleden werd gepubliceerd, was het een van de best onderhouden tuinen in particuliere handen. In de afgelopen 20 jaar was er veel veranderd. We spraken met de voormalige hoofdtuinman, die nu met pensioen is maar nog steeds op het landgoed woont. Hij gaf toe, dat ze niet meer de mankracht hadden die ze vroeger hadden, omdat veel hectare grond was verkocht en er niet meer zoveel geld beschikbaar was als vroeger. Het was triest om te zien hoe de zaken er voor stonden, zoals je kunt zien op sommige van de foto’s die onze zoon nam.

Nu vraagt u zich misschien af, “Waarom schrijft hij dit?” Je leest tenslotte geen tuinmagazine. Maar toen we door deze tuin liepen, dacht ik: “Het leven van een christen kan net zo zijn als deze tuin.” En dat is waar ik met jullie over wil praten. Wanneer iemand tot geloof komt – de Heer Jezus aanvaardt als hun Verlosser – dan is alles fris, schoon en ‘goed onderhouden, net als een tuin die pas is gecultiveerd. Degene die de tuin heeft gecultiveerd, wil graag dat hij in die staat blijft. Om dat te kunnen doen, is onderhoud nodig.

De Heer Jezus Zelf gebruikt dit beeld in Johannes 15, waar Hij ons zegt dat Hij de Wijnstok is en wij de ranken. Om (meer) vruchten voort te brengen, moeten de ranken gesnoeid worden (vs. 2). Een wijnstok moet zijn energie steken in het produceren van druiven, niet in het vermenigvuldigen van bladeren die vervolgens de zon verhinderen op de druiven te schijnen (het zonlicht produceert zoetheid). Hetzelfde principe zou ik willen toepassen op de tuin als beeld van de gelovige.

Onkruid

Dit is het grootste probleem van iedere tuinman (denk ook aan Matth. 13:7). Onkruid is een beeld van de verkeerde dingen in ons leven. Dat wordt heel duidelijk als we voor het eerst lezen over onkruid: het was een gevolg van de zonde (Gen. 3:18). Onkruid moet worden uitgetrokken. Bij sommige onkruiden moet je heel voorzichtig zijn om de hele wortel te verwijderen. Als je dat niet doet, zal het onkruid snel weer gaan groeien. Ook zonden moeten bij de wortel worden verwijderd. Alleen een oppervlakkig wieden – het belijden van onze zonden – is niet genoeg. Ja, nadat we onze zonden hebben beleden, heeft onze Vader ze vergeven (1 Joh. 1:9), maar als we de wortel niet weghalen, zullen we dezelfde zonde spoedig weer begaan. Bovendien, hoe langer we wachten met het wieden – het wegnemen van onze zonden – hoe meer het onkruid de overhand zal nemen. Hele borders in de tuin die we bezochten werden overwoekerd door het onkruid, de planten in deze borders waren verdwenen, en zo was al het mooie verdwenen.

Bijknippen of snoeien

Planten en bomen groeien; dat is wat ze horen te doen. Maar de tuinman zal aan elk van hen tuinruimte hebben toegewezen en zal niet willen dat de planten gebieden overnemen waar ze niet horen te zijn. In de tuin die wij bezochten, hadden sommige struiken en heggen gewoon de paden en andere planten overwoekerd. Ze waren buitensporig gegroeid; het evenwicht was verdwenen. Ook dit is een belangrijke les voor ons als gelovigen: we moeten evenwicht hebben. Een voorbeeld: sommige gelovigen leggen veel nadruk op het werk van God in de ongelovige om bekering en nieuwe geboorte te bewerken. Zij zeggen: “Het is Gods werk, wij hoeven niets te doen. Als God niet in iemand werkt, zal die persoon niet gered worden. Daarom ligt het buiten het bereik van onze verantwoordelijkheid; wij kunnen niets aan de redding doen, het is allemaal Gods werk.” Natuurlijk is het waar dat God in de ongelovige werkt door de Heilige Geest om een nieuwe geboorte te bewerkstelligen (zie Joh. 3:3-8). Maar dat is niet het hele plaatje. God gebiedt ons ook, wanneer we naar het evangelie luisteren, om ons te bekeren: “God (…) gebiedt nu alle mensen overal zich te bekeren” (Hand. 17:30). Dit zijn twee kanten van dezelfde zaak; ze moeten in evenwicht zijn. We kunnen dit ook toepassen op het lezen van de Bijbel. Als ik alleen de evangeliën lees, zal ik heel weinig onderricht krijgen over de waarheid van de gemeente, profetie of christelijk leven. Nogmaals, er is geen evenwicht. Als ik onevenwichtig ben (me richt op één zaak ten koste van iets anders) zullen de paden in mijn tuin overwoekerd raken, net als op de foto hieronder. Met andere woorden, de tuin zal niet functioneren zoals de Tuinman hem ontworpen heeft.

Onderhoud

Een tuin heeft regelmatig onderhoud nodig. We hebben al gekeken naar onkruid wieden, snoeien en bijknippen, maar er zijn nog andere dingen te doen. Planten moet je voeden en water geven. De voeding van de planten hangt af van de grond, maar ook van het soort plant. Ook hier geldt hetzelfde principe voor gelovigen. In het Nieuwe Testament vinden we dat jonge gelovigen melk nodig hebben, maar wanneer ze groeien, moeten ze overgaan op vast voedsel (zie 1 Kor. 3:2; Hebr. 5:12-13). Dit toont ons dat ons geestelijk voedselpatroon moet veranderen, zodra we groeien in ons geloof; we gaan over van melk naar vast voedsel. Elke plant of boom heeft water nodig; elke gelovige heeft het water van het Woord van God nodig (zie Ef. 5:26). Het is van vitaal belang voor ons om dagelijks onze Bijbels te lezen.

Onderhoud betekent ook werk.  Al de dingen waar we naar gekeken hebben, kosten energie en inspanning. Geen tuin blijft mooi door niets te doen. In Psalm 1 vers 1 wordt de man die niet zit op de zetel van de spotters gezegend genoemd. Zitten wordt soms in verband gebracht met gebrek aan activiteit (zie bijv. Num. 32:6 en Richt. 5:16). Wij moeten ons inspannen om onze tuin – ons geestelijk leven – schoon en verzorgd te houden.

Ontwerp van de tuin

Weet u, er zijn veel tuinen, maar ik denk niet dat u er twee zult vinden die precies identiek zijn. Zelfs als je probeert een hele tuin na te maken en opnieuw aan te leggen, zul je al gauw merken, dat er kleine verschillen zullen zijn, als gevolg van verschillende grond, verschillende weersomstandigheden, enzovoort. Nogmaals, hetzelfde geldt voor gelovigen. We zijn allemaal ontworpen door de Heer, in dit beeld de Tuinman. Hij weet precies wat het beste voor ons is, gezien de omstandigheden waarin we verkeren (denk weer aan de grond en het weer). Hij heeft de dingen zo ontworpen, dat onze tuinen er het mooist uitzien; met andere woorden, wij als gelovigen zien er voor Hem het mooist uit! We moeten het voorbeeld van andere gelovigen volgen (Hebr. 13:7), maar de schrijver zegt daar niet, dat we hun gedrag moeten kopiëren en precies zo moeten zijn als zij. We zijn allemaal verschillend, omdat de Heer ons zo geschapen heeft. Hij heeft ieder van ons prachtig geschapen volgens Zijn plan!

Prachtig

Dit is wat iedere tuinier zou willen voor zijn tuin: het moet er mooi uitzien. Dat is immers wat we vinden bij de eerste tuin in de Bijbel: “Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten … En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten” (Gen. 2:8-9). Er wordt wel gezegd dat een tuin de persoonlijkheid van de tuinman weerspiegelt, en hoe waar was dat voor deze eerste tuin! Dit is wat wij zouden moeten willen – iets van de Heer Jezus weerspiegelen in ons leven. Maar dit moet niet slechts een klein beetje hier en daar zijn. De tuin die wij bezochten had hier en daar nog wel mooie bloemen, maar zeker niet volgens het oorspronkelijke plan … Er zou veeleer een overvloed van schoonheid en van vruchten moeten zijn.

De Heer Jezus wil dat wij ons ontdoen van alles wat Hem onteert (het wieden). Hij wil, dat wij in evenwicht zijn (het  snoeien en bijknippen), zodat wij kunnen functioneren zoals het hoort, “het woord van de waarheid recht snijden” (2 Tim. 2:15). Hij is ook onze Ontwerper; Hij weet wat het beste voor ons is. Laten we ons aan Zijn ontwerp houden, zodat onze tuinen inderdaad mooi zullen zijn. Als we dat doen, zullen we iets van Hem weerspiegelen in ons dagelijks leven. Een mooie tuin trekt mensen aan, die dan zullen vragen wie zijn handwerk het is (dit gebeurt als we bezoek krijgen en altijd toegeven dat onze tuin het werk van mijn vrouw is en niet van mij). Op dezelfde manier, als wij onze tuinen schoon en netjes houden, zal er iets van de Heer in ons te zien zijn; dat zal anderen tot Hem aantrekken!

 

“Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt”

 

Paul Meijer; The Christian Explorer

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW