13 jaar geleden

De Toekomst: les 6 – Dat is het ware leven?

Het antwoord op deze vraag hebben wij aan het eind van les 5 open gelaten. Niettemin is het zeer belangrijk! Wat er na ons het sterven gebeurt, hangt af van het feit of wij tijdens ons leven “leefden”.

1. Wat lazen wij aan het eind nog in Johannes 5 vers 24? … maar is …………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………….

En wat lezen wij in vers 25? …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ziet u? Doden horen de stem van de Zoon van God! Maar hier worden geen mensen bedoeld, die al gestorven zijn en op een dag zullen opstaan! Daarover spreekt de Heer in vers 28 en 29! Wat lezen wij daar?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

In vers 28 betreft het degenen, die in de graven zijn. De Heer spreekt daar van de toekomstige opstanding. In vers 25 spreekt Hij niet van de toekomst, maar van het heden! Welke twee voorwaarden zijn er, om nu al het eeuwige leven te hebben (vs. 24)?
a) …………………………………………………………………………………………………………………
b) …………………………………………………………………………………………………………………

2. Wij stellen dus vast, dat de mens, zoals hij van nature is, niet leeft, maar al lang dood is! Hoe zei de apostel Paulus dat in de Efeze 2 vers 1?
…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

3. Daarom Jezus in Zijn gesprek met Nicodemus, de leraar van Israël, in Johannes 3:

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

U vindt het antwoord in Johannes 3 vers 3. Lees eens maar eens rustig vers 1-21 door. Nicodemus, de farizeeër, reageert zoals veel andere mensen zouden reageren: “Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden?”. Hoe het ook zijn moge, één ding is duidelijk:

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Schrijft u alstublieft vers 7 eens op. Valt het u ook op, dat er staat “het moet”?

4. Omdat het onderwerp “wedergeboorte” in detail in de cursus “fundamenten van het geloof” in de lessen 11 en 12 wordt behandeld, gaan we nu slechts snel deze verzen door. Het volgende beeld is nu belangrijk voor ons. Wat lezen wij in vers 14?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

De Heer verklaart zo heel aanschouwelijk, hoe het met de wedergeboorte gaat. Het is verbazingwekkend, hoe Hij veel met weinig woorden kan zeggen. Begrijpt u dit vers niet? Slaat u dan eens Numeri 21 vers 4 tot 9 op. Het gaat daar om een geval tijdens de woestijnreis van het volk Israël. Vat deze verzen alstublieft kort samen.

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Wat gebeurt er met een mens, als hij door een giftige werd gebeten?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Van wie is de slang een beeld (Openb. 12:9)?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

5. Daar lagen mensen in de woestijn, gebeten door de slangen! Daar was geen hoop meer! Maar plotseling kwam daar de goede boodschap: “Zie op de koperen slang, dan zult u weer gezond worden!” Wat zou u doen, als u in deze situatie was?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Zo is het vandaag ook, zegt Jezus! De mensen zijn door de ……………………………..  (en/of zonde) gebeten. Eigenlijk zijn zij reeds dood! Zij leven weliswaar nog een beetje verder, maar strikt genomen zijn zij reeds dood. Maar wat is er met de Zoon des Mensen (de Heer Jezus) gebeurd (Joh. 3:14)? …………………………………………………………………………………………

Wat betekent dat? ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..………………………………….


6.
Was het toeval dat Jezus gekruisigd werd? Of kon men zeggen, dat het plan van God met Hem verkeerd is gelopen? Wat zegt de Heer Jezus daarover in Johannes 10 vers 17 en 18?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Het kruis van de Heer Jezus was geen fout! Het was het plan van God met de mensheid. Wat lezen wij in Johannes 3 vers 16?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

7. Lees opnieuw vers 18. Ziet u, dat daar staat: “maar wie niet gelooft, is al veroordeeld”. Dat is toch duidelijk! De mensen, die op dat ogenblik in de woestijn liggen, gebeten door de slangen, hadden niet meer de mogelijkheid om op de een of andere manier te ontsnappen! Het was reeds gebeurd! Wat kunnen wij nochtans van een mens zeggen, die in het geloof op de Heer Jezus gezien heeft? Hoe lezen wij dat in Johannes 1 vers 12 en 13?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Dat is leven!

* * * * *

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW