12 jaar geleden

De Toekomst: les 5 – Wat is leven?

Alvorens wij nu met de cursus verder gaan, willen wij eerst kort herhalen, wat wij in de eerste vier lessen behandeld hebben.
Les 1: Jezus Christus heeft doden opgewekt! Heel normale mensen zoals wij hebben het gezien en nuchter beoordeeld.

Les 2: Jezus Christus heeft niet alleen doden opgewekt, Hij is Zelf na Zijn het sterven opgestaan en aan vele mensen verschenen: Hij leeft!

Les 3: Jezus Christus sprak van het leven na de dood! Maar ook van de opstanding, van het oordeel en zelfs van de hel.

Les 4: God, de Heere, heeft al zijn volk Israël gewaarschuwd, zich niet met occulte dingen bezig te houden. Wat vandaag modern schijnt, is zo oud als de zonde. Ook wij moeten occulte zaken vermijden!

Wij hebben geprobeerd aan te tonen, dat, als wij ons met het “leven na dood” bezig houden, de Heer Jezus (respectievelijk het Woord van God) het hoogste gezag is, naar wie wij zouden moeten luisteren. De Heer waarschuwt er ons veel voor, het antwoord betreffende deze vragen door occulte methodes, om het even welke, te zoeken. Wij zullen zien dat er duistere machten zijn, die al het mogelijke proberen om ons binnen dit gebied te “helpen”.
Alvorens wij in les 7 ons ermee bezig houden, wat sterven is, willen wij in deze en in de volgende les vooral onderzoeken, wat leven is!

1. Zonder zeer diep op de zaak in te gaan (daartoe is er goede literatuur!), stellen wij vast, dat de Bijbel de mensen als een drie-eenheid ziet. Wat lezen wij in 1 Thessalonika 5 vers 23?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

De bijbel spreekt dus van

a) …………………………………………………………………………………….

b) …………………………………………………………………………………….

c) …………………………………………………………………………………….

De mens heeft deze drie “delen” nodig, zodat hij de opdracht, die God hem toen gaf, vervullen kon! Welke opdracht heeft God hem gegeven? (Gen. 1:26b):

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

2. In Genesis 2 vers 15-17 lezen wij nog eens, hoe God de mens zijn werk geeft. Daar leest men echter ook van een verbod. Welke?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Wat zou er dus gebeuren, als de mensen dit verbod overtreden zouden?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Wij weten allen dat Adam en Eva het gebod overtraden. Wat was het resultaat? Zij zijn gestorven. Ten eerste geestelijk en later ook fysiek. Maar niet alleen zij! De dood is over “alle mensen” gekomen (Rom. 5.12). De mens werd op de dag, waarop hij het gebod van God overtrad, aan de wet van de dood onderworpen!

3. Wij zijn ons natuurlijk bewust, dat alle mensen op een dag sterven moeten (Hebr. 9:27). Alleen is er nog iets anders. Slaat u eens Efeze 2 op. Wat lezen wij daar in vers 1?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Dat is vreemd! Paulus schrijft aan mensen, die dood geweest zijn. Wat was er met hen gebeurd? Leest u nu vers 5:

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

4. Iets dergelijks zei de Heer Jezus in het Johannes-evangelie. Wat lezen wij in Johannes 5 vers 24?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Dat is een prachtig vers. Maar let u eens in het bijzonder op de laatste woorden. Vreemd: van dood in het leven overgegaan! “Maar dan staat toch alles zich op zijn kop”, denkt u misschien. Maar dat is niet zo. De bijbel toont ons aan dat de mensen zonder God al dood is, terwijl hij nog leeft. Hij is al gestorven! Het lichaam kan zich bewegen, de ziel kan functioneren, maar geestelijk gezien is de mens zonder God dood!

5. De geest van de mens, die eigenlijk ertoe dient, om in afhankelijkheid van God, samen met Hem, deze aarde te beheren, is dood. Dat betekent: Hij is onbekwaam om naar God te luisteren. Maar wie zou graag door deze “antenne in de andere wereld”, die elk mens gekregen heeft, met de mens in contact komen? Over welke machten lezen wij in Efeze 6 vers 12?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

En van welke macht lezen die wij Kolosse 1 vers 13?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Wat lezen wij in Efeze 2 vers 2?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Ziet u, is de Bijbel hoe realistisch in zijn verklaringen?

6. Hoe noemt de bijbel satan in 2 Korinthe 11 vers 14?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

En hoe noemt zij hem in 1 Petrus 5 vers 8?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Ziet u, is het hoe gevaarlijk het is om ons heen? Maar het is prachtig om te weten, dat

…………………………………………………………………………………..………………………………….
(1 Johannes 3:8b).

Wij hebben ons in de eerste les met de vraag “Is er leven na de dood?“ beziggehouden. Nu hebben wij geprobeerd duidelijk te maken, dat wij ons eerst af moeten vragen: “Wat is dan eigenlijk leven?”. Want dat, wat wij om ons heen zien, is door de zonde diep in het ongeluk gestort.

“Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid …” (Joh. 11:25-26).

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

* * * * *

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

© Frisse Wateren – rm

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW