13 jaar geleden

De Toekomst: Les 4 – Occultisme

Occultisme

In les 3, geheel aan het eind, zagen wij, hoe twee mensen uit het paradijs komen en “verschijnen”. Zoiets te lezen en en je daarmee bezig te houden, is voor vele mensen bovenmate interessant. Maar let op! Het kan misschien spannend en interessant zijn, maar vergeet u niet niet, dat het gevaarlijk en verboden is, zich uit nieuwsgierigheid met dergelijke dingen bezig te houden, tenzij dan, dat men uit de Bijbel daarvan verneemt. Hoewel vele mensen geloven, dat het een moderne eigenschap is, om deze dingen op te helderen, is dat niet het geval. Wij zullen dat gelijk zien.

1. Slaat u Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 maar eens op. Van welke soorten van occultisme is daar sprake?

1. …………………………………………………………………………………….

2. …………………………………………………………………………………….

3. …………………………………………………………………………………….

4. …………………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………….

7. …………………………………………………………………………………….

8. …………………………………………………………………………………….

9. …………………………………………………………………………………….

Wat wordt van iemand gezegd, die zich met dergelijke dingen bezig houdt?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Waarom heeft God, de HEERE, die volkeren die in Kanaän woonden, verdrijven laten?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

En wat zegt vers 14 geheel aan het eind?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Ziet u, de God van de Bijbel – dat is de levende God, de Schepper – wil niet dat wij ons met dergelijke dingen bezig houden!
Misschien zegt u nu: “Maar er is toch veel waar aan, wat de mensen zo zeggen en ervaren hebben! Dat kan toch niet allemaal verkeerd zijn?”

2. Slaat u nu eens Deuteronomium 13 vers 1-5 op.
Wat lezen wij hier van de dromen (respectievelijk wonderen), die deze “profeten” hebben (doen)? (vs. 2a)

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Is dat, wat deze profeten doen en zeggen, daarom goed?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Waarom laat God dat dan toe? (vs. 3 in het midden)

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Sommigen zullen nu zeggen: “Maar Jezus Christus is toch ook aan mensen verschenen? Dat is toch inconsequent!” Vergeten wij niet dat God was en is!
In de Openbaring verscheen Hij aan de apostel Johannes (Op. 1). Johannes, die toch drie jaar lang met de Heer door Israël had getrokken, zag Hem, zoals hij nu is: als de opgestane Heer. Als wij Hem zo zien, worden wij toch een beetje terughoudend bij het bekritiseren en het vragen stellen!

3. Wat zegt de Heer aan Zijn discipel Johannes in Openbaring 1 vers 18?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Sla nu alstublieft in het bijzonder acht op de laatste woorden, die de Heer hier spreekt! Want deze woorden werpen nieuw licht op de vele “verschijningen”, waarvan men in onze tijd zo veel hoort en leest.
Wie bepaalt, wie er uit het dodenrijk “uitgaat” om te “verschijnen”? Een profeet? Of misschien iemand, die de doden vraagt? Neen! Het is

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Want Hem behoren de sleutels van dit rijk!

De vraag is nu: Zou Hij, die toch in het Oude Testament duidelijk verboden heeft, zich met deze dingen bezig te houden, nu de “overleden zielen” toelaten te verschijnen ?

4. Sla nu Lukas 16 vers 19-31 op en leest u eens goed de geschiedenis door.
Hier vinden wij in eenvoudige woorden een blik in het paradijs.
Om wie gaat het hier? …………………………. en …………………………
De een sterft en wordt “in de schoot van Abraham gedragen”. Dat klinkt meer geruststellend dan de plaats, waar de andere in komt! Hoe wordt deze plaats in vers 23 beschreven?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Leven deze mensen verder, zonder te weten wat er aan de hand is?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Hebben beiden de mogelijkheid om vanaf daar, waar zij zijn, weg te komen?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Waarom niet (vs. 26)?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

De rijken stellen iets voor. Wat (vs. 27 en 28)?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Hoe luidt het antwoord op deze suggestie? (vs. 29)?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Wie is het, die deze geschiedenis verteld? Het is Jezus, de Zoon van God. Het stelt ons in begrijpelijke woorden voor, wat er na het sterven gebeuren zal. Wij zouden het anders waarschijnlijk helemaal niet begrijpen!

5. Blijkbaar zou het de vijf broers niet verder helpen, als één van de doden zou opstaan. Het zou nog minder nuttig voor hen zijn, wanneer iemand zou verschijnen. Wat is in de ogen van de Heer veel belangrijker? (vs. 31)

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

6. Maar hoe moet men dat, wat de mensen zien en vertellen, dan duiden?
Weet u, wie sinds het begin van de wereld zeer actief zijn? Slaat u dan de brief aan Efeze hoofdstuk 6 vers 12 op. Wat lezen wij in dit vers?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

En wat wij lezen 2 Korinthe 11 vers 14-15?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Tenslotte nog een waarschuwende mededeling uit 2 Thessalonika 2 vers 9. Wat daar lezen wij over tekenen en wonderen?

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………………………………………………………………..………………………………….

Ziet u, is de Bijbel zeer actueel in haar uitspraken. Wat modern schijnt, is zo oud zoals de zonde!

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

* * * * *

Wil je ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per week) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW