12 jaar geleden

De Toekomst: les 1 – Is er leven na de dood?

Het is interessant te zien, hoeveel mensen tegenwoordig zich met dit onderwerp bezig houden. Het is nog interessanter om te zien waar men het antwoord op deze vraag overal zoekt! Velen geloven heel precies te kunnen zeggen, hoe het “daarboven” uitziet. Zij spreken, alsof zij persoonlijk al eens in de “hiernamaals” geweest zijn. Ook zijn er ontelbare verhalen over ervaringen, die mensen eens hadden, bijvoorbeeld van zulke, die al eens bij de drempel van dood gestaan hebben en, zoals zij zeggen, een blik naar “boven” doen konden.

Niemand zal ontkennen, dat hij eens sterven moet. Is het leven niet als een bloem, die voor korte tijd tot bloei komt en dan verwelkt? Maar velen trekken uit het feit dat al het aardse onderworpen is aan de vergankelijkheid, de conclusie dat met de dood alles voorbij is. Anderen geloven weer wel aan een voortbestaan van de ziel na de dood, maar menen, dat het verstand hen verbiedt in een lichamelijke opstanding te geloven. Velen laten hun lichaam verbranden, omdat zij menen daardoor aan een mogelijke opstanding te kunnen ontkomen. Velen zijn over de vraag, wat na de dood komt, in volledige onzekerheid en verwachten het antwoord pas na de dood. Velen leveren grote inspanningen, om na de dood aan een “genadige God“ hun goede werken te kunnen tonen.

Zo is er een veelvoud aan menselijke voorstellingen over dat, wat na de dood komt. Maar is het niet opmerkelijk, dat men meestal Degene, die als enige daarover informatie geven kan – God – buiten beschouwing laat? Hij heeft ons daarover voldoende mededeling gedaan in Zijn Woord, de Bijbel. Kent u geschiedenis van de rijke man en arme Lazarus in Lukas 16 vers 19-31? God stelt ons daar twee mensen voor, die wij als illustratie van de twee “klassen” beschouwen kunnen, waaruit de gehele mensheid is samengesteld. De eerste, van wie de naam niet genoemd wordt, is het beeld van mensen, die niet naar God en een leven na de dood gevraagd hebben. Maar zodra hij gestorven was, sloeg hij, dat wil zeggen zijn ziel en zijn geest, in de hades (dodenrijk) zijn ogen op. Nu erkende hij, dat hij niet uitgeblust was, maar dat hij voortbestond, voelen, zien en spreken kon en de ondraaglijke pijnen te lijden had, hoewel hij nog niet op de definitieve plaats van bestemming was. De tweede persoon, Lazarus, wordt met name genoemd, omdat de Heer Jezus de Zijnen kent en bij de naam (Joh. 10:3, 27) noemt. Deze Lazarus bevond zich na zijn lichamelijke dood in een toestand van volledig geluk, wat door de uitdrukking “in de schoot van Abraham” begrijpelijk wordt gemaakt. Tijdens zijn leven had hij in het geloof van zijn Verlosser gestaan.

Beide personen wachten nu op hun lichamelijke opstanding. Lazarus op de “eerste opstanding” en de opname in de hemel, de andere echter op de opstanding ten oordeel van de ongelovigen voor de “grote witte troon” (Openb. 20:11-15), wat minstens duizend later jaar zal plaatsvinden.

Jezus Christus, onze Heer en Verlosser, heeft doden opgewekt!

VRAGEN

 

1. Wilt u nu Lukas 7 vers 11-17 opslaan? Lees deze geschiedenis maar eens door.
Begraaft men een mens, die nog leeft?

……………………………………………………………………………………………………………………

Hebben mensen vooraf geweten, dat Jezus voorbij zou komen?

…………….

Wat gebeurde er? Beschrijft u dat eens met uw eigen woorden.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Hoe was de reactie van de mensen?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Lukas, die dit evangelie schreef, was een arts. Wat zegt hij helemaal aan het begin van zijn boek (Luk. 1:1-4)? Gelieve dit kort samen te vatten.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Van hetzelfde evangelie lezen wij nu hoofdstuk 8 vers 40-56.

Wat zei Jaïrus in vers 41b?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat werd Jaïrus in vers 49 meegedeeld?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat deden de mensen in vers 53?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wij hebben in deze geschiedenis ook met normale mensen te doen, die het waanzinnig vonden, hoe deze Jezus zich gedroeg: Het kind was toch dood! Wat spreekt Hij dan nog? Maar wat gebeurde er? Gelieve dit samen te vatten.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Nu lezen wij nog hoofdstuk 11 uit het Johannes-evangelie, en wel vers 1-44.

Wat zei de Heer in vers 14?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat lezen wij in vers 21?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat zei Maria in vers 32?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

De mensen toen waren realistisch genoeg! Wat zei Martha in vers 39?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Waartoe heeft de Heer dit wonder gedaan (vs. 42)?

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat gebeurt er (vs. 44)?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Wat lezen wij nog in Johannes 12 vers 9 tot 11?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

4. Waarom nam de evangelist Johannes (onder andere) van dit wonder nota? Nu, dat zegt hij ons zelf in de hoofdstukken 20 vers 30 en 31.

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Dat hij dit alles niet oppervlakkig beoordeelde, komt uit uit hoofdstuk 19 vers 35 naar voren. Wat lezen wij daar?

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

* * * * *

ZIE OOK DE BIJLAGEN BIJ DEZE CURSUS!

De eerste bijlage vindt u in nummer 90 onder de titel: WAT ZEGT DE BIJBEL OVER HET “HIERNAMAALS”?

* De tekst-aanhalingen zijn uit de Herziene Staten Vertaling.

Wilt u, wil jij ook meedoen? Vul de bon onderaan les 1 in en mail dan de antwoorden van de lessen (maximaal 1 les per 14 dagen) naar het volgende email-adres: frissewateren@ctmax.nl

Wilt u wel duidelijk en volledig aangeven waar u de antwoorden vandaan hebt!

Hebt u, heb jij vragen: Stel ze gerust. Ik wil graag uw vragen proberen te beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

AANMELDINGSBON

 

Naam cursist: …………………………………………………………………………….

Adres: ……………………………………………………………………………………….

Woonplaats: ……………………………………………………………………………….

Leeftijd: …………………………………………………………………………………….

Emailadres: ……………………………………………………………………………….

man/vrouw*

* Streep door wat niet van toepassing is

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW