12 maanden geleden

De stilstaande zon

Jozua 10 vers 13 en 14:
13. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.
14. En er is geen dag geweest als deze, daarvoor niet en ook daarna niet, waarop de HEERE de stem van een mens zó verhoorde. De HEERE streed immers voor Israël.

Er wordt vaak getwijfeld aan dit wonder uit de Bijbel. Alleen al het feit dat de Bijbel zegt, dat de zon stilstond, doet de wenkbrauwen fronsen. Want de zon staat altijd stil en beweegt niet. We weten al heel lang dat de aarde om de zon draait!

Natuurlijk. Maar je moet begrijpen dat het verslag is geschreven vanuit het perspectief van de aarde. Daarom hebben we het ook over zonsondergang en zonsopgang, hoewel die strikt genomen niet bestaan.

Zeker, het wonder blijft een wonder – iets dat gebeurde buiten de natuurwetten om. Maar waar zit de moeilijkheid als we denken aan een almachtige Schepper? Hij die de natuurwetten heeft gemaakt, kan ze ook zomaar buiten werking stellen.

Maar meestal gebeurt dat niet. De zonnestilstand is blijkbaar ook niet herhaald. Dus als iemand vandaag op een mooie zomerdag vraagt om verlenging van de zonnetijd, zal hij zeker teleurgesteld worden. God heeft niet beloofd zo’n gebed te verhoren.

Maar één gebed wordt in elk geval onmiddellijk verhoord! Het is de roep van een berouwvolle zondaar: “O God, wees mij, de zondaar, genadig!” Wie zijn schuld voor God belijdt, zal het wonder van zijn vergeving ervaren. En dat is iets geweldigs!

 

Gerrid Setzer; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 02.01.2013.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW