8 jaar geleden

De schepping (les 9) – de landdieren

Landdieren

“En God zei: Laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen: vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde, naar zijn soort! En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort, en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was” (Gen. 1:24-25).

1. Op de zesde dag nu de bewoners van het vasteland geschapen. Op welke dag werd het vasteland toebereid?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

2. Wat heeft God nog meer op die dag gemaakt?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

3. Welke parallellen bestaan er tussen de derde en de zesde dag?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

4. In welke drie groepen zijn de levende wezens, die de aarde voort  zal brengen, in vers 24 verdeeld?

a. ……………………………………………………………………………………………………….…………

b. ……………………………………………………………………………………………………….…………

c. ……………………………………………………………………………………………………….…………

5. Onder het vee moet ik wel alle rassen onder de zoogdieren verstaan. Noemt u eens enkele:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

6. De “kruipende dieren” zijn alle dieren die zich direct op en boven de grond bewegen. Net zoals het in het water wemelt van het leven, zo wemelt het ook op de aardbodem van kruipende dieren. Vermeld ook hier een aantal diersoorten van:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

7. Met de dieren van de aarde worden in de eerste plaats de wilde, niet te temmen dieren bedoeld. Schrijf hiervan ook een aantal op:

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8a. Hoe vaak doet in de twee verzen van deze les de term “naar hun of naar zijn soort” voor?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

8b. Geeft u nog eens de betekenis van deze uitdrukking aan?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

9. In welke verzen we het woord “maken” over de zes dagen te vinden?

……………………………………………………………………………………………………….……………….

……………………………………………………………………………………………………….……………….

Dan lezen we voor het eerst op deze dag: “En God zag dat het goed was”. Hoe wonderbaar moet deze schepping geweest zijn! God zag in het dierenrijk niets van ziekte en verderf, er was geen ongedierte en er waren ook geen onreine dieren.

Maar het dagwerk van God is nog niet voorbij. Nu wordt geschapen, voor wie alles eerder geschapen werd: de mens.

“Maar vraag toch de dieren, en zij zullen je onderwijzen, de vogels in de lucht, en zij zullen het je bekendmaken. Of spreek tot de aarde, en zij zal je onderwijzen, de vissen in de zee zullen het je vertellen. Wie weet van al deze dingen niet, dat de hand van de HEERE dit doet? In Zijn hand is de ziel van alles wat leeft, en de geest van al het menselijk vlees” (Job 12:7-10).

© Bibelkurs.com

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW