7 maanden geleden

De prijs van het geloof

Hebreeën 11 vers 24:
“Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.”

Veel mensen beschouwen Mozes als een bijbelse “pilaar” van het Oude Testament – een man die geen gelijke had in godsvrucht. En inderdaad, hij ontmoette de aanwezigheid van de Almachtige op een zeer ongewone manier en werd geroepen om met de hulp van de Heer machtige dingen te doen. Maar, net als wij, was hij een gewoon, zondig mens. Het Nieuwe Testament prijst hem om iets wat wij allemaal kunnen hebben: geloof.

De verzen van vandaag komen uit de passage die bekend staat als de “Hall of Faith” van de Bijbel. Degenen die in dit hoofdstuk worden geëerd werden gekozen omdat zij gehoorzaam handelden en God door hen grote dingen tot stand bracht.

Ook wij kunnen Zijn hand in ons leven zien als we in geloof handelen. Als wij op Hem vertrouwen en gehoorzamen, toont God Zijn macht en laat Hij zien dat Hij werkelijk de Heer is. Als wij handelen vanuit Zijn kracht en in onze zwakheid, leert Hij ons op Hem te vertrouwen.

Dat wil niet zeggen, dat de weg gemakkelijk is; Jezus waarschuwde, dat de weg van het geloof ook lijden inhoudt. Inderdaad werden veel vroege christenen mishandeld of gedood omwille van Hem, en nog steeds wordt het geloof op veel plaatsen in de wereld hard vervolgd. Dat is misschien niet onze ervaring, maar we zijn wel geconfronteerd met spot, onbegrip of verlies van vriendschappen omdat we Christus volgen.

Zelfs lichte vervolging kan ons doen afvragen of het wel de moeite waard is om te leven vanuit ons geloof. De waarheid is, dat het de beste manier van leven is! God reageert op geloof door Zijn kinderen in staat te stellen moeilijkheden te doorstaan, Zijn macht te tonen in hun omstandigheden en vreugde te schenken!

 

Anchors For Life

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW