4 maanden geleden

De opstanding van de Heer

“De Heer is werkelijk opgewekt …” (Luk. 24:34).

In de opstanding stond de Heer op met alle vruchten van een volledige overwinning op de macht van de vijand. De voorgaande tijd was “uw uur en de macht van de duisternis” (Luk. 22:53). Het was de tijd van Satan om al zijn macht te tonen. Maar toen zij hoogmoedig handelden, stond de HEERE boven hen (Ex. 18:11). Dit is onze troost, dat de vijand werd verslagen op het hoogtepunt van zijn macht en trots.

De opstanding van de Heer Jezus was de tweede morgen in de geschiedenis van de schepping. Toen de fundamenten van de oude schepping gelegd waren, “zongen de morgensterren samen vrolijk” (zie Job 38:7). Maar dit werk werd bedorven. Adam gaf het koninkrijk, dat hij van God had gekregen over in de handen van Satan en de dood kwam. Maar de Zoon van God kwam ook. En zoals het voor mensen beschikt is éénmaal te sterven, zo werd Christus éénmaal geofferd (zie Hebr. 9:27,28). Hij nam de straf op zich – de dood die wij verdienen. En daarom ziet het geloof het graf van Jezus als het einde van de oude schepping.

Maar Zijn opstanding is de morgen van een nieuwe en meer heerlijke schepping waar gelovigen in de Geest van God nu over zingen. Deze nieuwe schepping is de klei die een tweede keer in de handen van de pottenbakker kwam om nu een vat voort te brengen, dat nooit beschadigd kan worden.

De opgestane Jezus, de tweede Adam, zal een eeuwig koninkrijk ontvangen. Hij zal het niet overgeven in de handen van de vijand, maar te zijner tijd zonder enige smet overdragen aan God (zie 1 Kor. 15:24).

Hoe wonderbaarlijk en bemoedigend is het om te zien hoe de Heer de enorme rampspoed van de opstand van de eerste mens ongedaan maakt! En wie kan de heerlijkheid van de nieuwe schepping beschrijven, waarin genade en waarheid op zo’n manier samenkomen! Wie kan de rijkdom van wijsheid en de kennis van God in dit wonder bevatten!

 

J.G. Bellett;  www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 10.12.2023.

[vertaald uit het Engels, licht bewerkt; daarna vanuit Duits in Nederlands vertaald.]

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW