19 jaar geleden

De onverbreekbare ketenen van een Middeleeuwse smid

Men vertelt van een bekwame smid die in de Middeleeuwen leefde en gevangen gezet werd in een onderaardse kerker, in boeien geklonken, het volgende:

De gedachte kwam bij hem op om te vluchten. Hij onderzocht daarom zijn ketenen om misschien een zwakke schakel daarin te kunnen ontdekken die het mogelijk zou maken, met inspanning van zijn geweldige spierkracht, de boeien te verbreken.

Zijn hoop vervloog evenwel toen hij bij onderzoek ontdekte dat op de keten zijn eigen merkteken stond. Het was altijd zijn trots geweest dat niemand een keten kon verbreken die hij gesmeed had. En nu was het zijn eigen “zelfgesmeden” keten waarmee hij gebonden was!

Zo heeft ook de mens zelf de keten gesmeed die hem bindt, een keten die geen menselijke hand vermag te verbreken, ook zijn eigen hand niet.

Er is slechts één die hem kan bevrijden: Jezus Christus kan de ketenen van de zonde verbreken.Jezus alleen!

“Indien dan de Zoon u zal vrijmaken, zult gij waarlijk vrij zijn” (Johannes 8:36).

Hij verbreekt de slavenboeien,

Hij geeft rust aan je vermoeide hart!

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW