6 jaar geleden

De onbekende God

“Want toen ik [de stad] doorging en uw voorwerpen van verering bekeek, vond ik ook een altaar waarop een opschrift stond: Aan een onbekende God” (Hand. 17:23).

“Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van God is gekomen …” (1. Kor 1,21).

Wat bracht de filosofie van Griekenland zijn studenten? Ze maakte hen tot onwetende aanbidders van een “onbekende God”. Juist dit opschrift op hun altaar maakte haar onwetendheid en schande algemeen bekend.

En mogen we ons niet afvragen of de filosofie van het christendom het beter gedaan heeft dan Griekenland? Heeft ze tot kennis van de ware God bijgedragen? Wie durft dit met ja te beantwoorden? Er zijn miljoenen gedoopte mensen in het christendom die niet meer van de ware God weten dan die filosofen, die Paulus in Athene omringden.

Het is een feit dat iedereen die God echt kent, de bevoorrechte bezitter van het eeuwige leven is. Dit verklaart ons duidelijk onze Heer Jezus Christus in Johannes 17 vers 3. “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden”. Dit is kostbaar voor elke ziel die door genade deze kennis verkregen heeft. God te kennen betekent leven, eeuwig leven te hebben.

Hoe kan ik God kennen? Waar kan ik Hem vinden? In wetenschap en filosofie? Hebben deze dat iemand gebracht? Hebben ze een arme zoeker op dit pad van leven en vrede geleid? Nee, nooit: “De wereld is niet door de wijsheid tot kennis van God gekomen”. De strijdbare scholen van de oude filosofie konden de menselijke geest alleen in diepe duisternis en hopeloze verwarring storten; en de moderne richtingen van de filosofie zijn geen haar beter. Het is vruchteloze speculatie om de menselijke filosofie te allen tijde aan te bieden aan hen die ernstig op zoek zijn naar de waarheid. Dus hoe kunnen we God leren kennen? Als dit zo belangrijk is, wanneer God te kennen eeuwig leven betekent (en Jezus zegt het) – hoe kunnen we Hem dan leren kennen? “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft [Hem] verklaard” (Joh. 1:18).

Online in het Duits sinds 27.07.2018.

Charles Henry Mackintosh, © www.bibelstudium.de

Geplaatst in: , ,
© Frisse Wateren, FW