8 jaar geleden

De oerknal – Big Bang, of toch niet?

“In het begin schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1).

De oerknal is het standaard model voor de oorsprong van het heelal. Eigenlijk werd de term oerknal (Big Bang) gebruikt om de ongerijmdheid van deze theorie te tonen. Van de ironische ondertoon zijn zich echter vandaag de dag velen niet bewust. Vandaag geloven ze allemaal in de grote oerknal.

Maar wat was er vóór de oerknal? Hoe moet ik me dat voorstellen, dat ruimte en tijd vanzelf ontstaan? Kan dan niets knallen? Wie gooide de energie in het heelal? Deze vragen brengen velen aan het wankelen …

Een wetenschapper had daarover ook zijn gedachten. Hij schrijft daarover verfrissend eerlijk: “Voor de wetenschapper die zijn hele leven lang in de kracht van de rede heeft geloofd, eindigt de geschiedenis als een boze droom. Hij heeft de bergen van de onwetendheid beklommen en is eindelijk op het punt de hoogste piek te veroveren, maar als hij over de laatste rots naar boven springt, wordt hij door een groep theologen begroet, die daarboven al eeuwen zitten” (Robert Jastrow).

Een schepping vereist een Schepper. En de Schepper is de grote God. Hij gebiedt, en het staat er.

Gerrid Setzer, © Bibelstudium.de

Advies vertaler:
Lees en neem aan het volgende: “Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. ……. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is” (Hebr. 11:1,3).

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW