5 jaar geleden

De kracht van het nieuwe leven (4)

Romeinen 1 vers 4: “… naar de Geest van [de] heiligheid …”.

1 Johannes 4 vers 13: “Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft”.

De Geest die heiligt

De Geest van God in ons, door wie wij in staat zijn om van onze nabijheid van God te genieten, is de “Geest van heiligheid” (Rom. 1:4). Zijn titel is de Heilige Geest hetgeen rijk aan betekenis is. De liefde is heilig. Zij bewerkt geen lichtvaardigheid bij het nadenken over God, geen spoor van gebrek aan eerbied. Liefde geeft weliswaar vrijmoedigheid, maar een vrijmoedigheid in ons die passend is voor God. In Zijn handelen in ons is Hij een Geest die heiligt.

Door Zijn kracht in ons ontdekken we het kwaad in ons hart en leren we om onszelf voor dood te houden, maar God levend alleen door en in Christus. “Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege [de] zonde, maar de Geest is levend vanwege [de] gerechtigheid” (Rom. 8:10).

Door Hem hebben we in de praktijk de kracht om de hartstochten te doden, waaraan we ons ooit overgegeven hebben. Geen enkele kracht in onszelf kan dat bewerken. Het ‘ik’ [1] kan het ‘ik’ niet doden; de natuur kan de natuur niet doden. “… maar als u door [de] Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven” (Rom. 8:13). Toegeven aan het ‘ik’ is zonde. Gods Geest geeft ons de macht over het ‘ik’, en in plaats van ons over te geven aan het ‘ik’, doden we door Hem het verlangen naar de dingen, waaraan we ons vroeger overgaven.

Hij is degene, Die in ons de overwinning op de kracht van het vlees in ons behaalt, want hij begeert “tegen het vlees … opdat u niet doet wat u wilt” (Gal. 5:17). De werken van het vlees en de vrucht van de Geest worden tegenover elkaar geplaatst (lees Gal. 5:19-23), en we produceren óf onze boze werken, óf de Geest brengt vruchten voort in ons. De tuin van ons hart brengt in de kracht van zijn eigen slechte bodem groeiend onkruid voort, de wasdom van het vlees, terwijl wij, wanneer we op de bodem van de Geest zaaien, uit het nieuwe leven de vrucht van de Geest voortbrengen. Daarvan hangt de dagelijkse oogst van onze levens af. We produceren onophoudelijk óf onkruid óf vrucht. “Maar zij die van Christus <Jezus> zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de begeerten gekruisigd” (Gal. 5:24).

De Geest die verandert

De Geest van God leidt de gelovigen naar een praktische gelijkenis met Christus. Hij woont in hen als een Geest die verandert.

Zo wordt elke gelovige, waarin Hij woont, in zekere mate zoals Christus. De Heilige Geest leidt de gelovigen tot een oprecht bezig zijn met Christus. Hij is de kracht, waarin we Christus, dáár waar Hij in heerlijkheid is, kunnen aanschouwen en de kracht waardoor we ons eraan herinneren kunnen, hoe Hij hier op aarde was, en daardoor worden we veranderd tot Zijn beeld; en wanneer het ook slechts een zeer geringe gelijkenis is, bevindt zich toch bij elk lid van de familie van God een zekere gelijkenis met Christus, zodat we lezen: “Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft” (1 Joh. 4:13).

Wordt DV vervolgd.

NOOT:
1. Ik: ‘ego’.

H. Forbes Witherby, © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 29.09.2015.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW