2 jaar geleden

De kracht van een dankbaar hart

Leestijd: 2 minuten – 25 november 2021

 

“Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig” (1 Kron. 16:34).
“En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met [de] Geest, en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart [1] tot de Heer, en dankt te allen tijde voor alles de God en Vader in [de] naam van onze Heer Jezus Christus” (Ef. 5:18-20).

 

Het is goed om een speciale dag te hebben om te pauzeren in deze wervelwind die leven heet en om te danken, maar er zou geen nationale feestdag voor nodig moeten zijn om ons dankbaar te maken. Al het goede in ons leven komt van onze Vader in de hemel (Jak. 1:17), en u en ik zouden er een gewoonte van moeten maken om een houding van dankbaarheid aan te nemen. Als het moeilijk wordt, is het makkelijk om te klagen of kritisch te worden. Maar probeer in plaats daarvan eens dankbaar te zijn. Als we automatisch naar dankbaarheid zouden neigen in plaats van kritiek te leveren of te klagen, zouden we gelukkiger mensen zijn! Als we meer tijd besteden aan het inventariseren van wat we hebben in plaats van wat we niet hebben, zullen we meer tevreden mensen worden. We moeten ons eigen denken herprogrammeren (Fil. 4:8).

Paulus vertelt de Thessalonicenzen om in alle omstandigheden te danken omdat God het wil (1 Thess. 5:18). We kunnen niet in elke situatie het volledige plaatje zien. Romeinen 8 vers 28 herinnert ons eraan, dat God in elke situatie aan het werk is en deze uitwerkt tot ons welzijn en Zijn glorie! Daarom kunnen u en ik dankbaar zijn, wetende dat onze Vader achter de schermen bezig is Zijn soevereine doeleinden in onze levens uit te werken. Zo kunnen we Hem prijzen als alles goed gaat en ook als wij denken, dat dit niet het geval is.

Kijk terug op uw leven en bedenk hoe de moeilijke wateren u hebben gevormd tot een gladde steen, net als de steen die David opraapte om Goliath te verslaan! De Heer gebruikt de zorgen en de strijd om ons te vormen naar het beeld van Zijn Zoon en ons tot een bruikbaar vat te maken voor Zijn heerlijkheid.

Wij beseffen vaak niet de kracht van dankzeggingen in ons leven. Een dankbaar hart helpt ons om het verleden en onze directe ervaringen juist te zien. Het beïnvloedt ook het leven van de mensen om ons heen op lange termijn en geeft eer aan God!

 

NOOT:
1. Of ‘van harte’.

 

Tim Hadley Sr.; www.anchorslife.org

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW