12 maanden geleden

De kracht en het doel van voorbede

1 Samuel 12 vers 23:
“En wat mij betreft, er is bij mij geen sprake van dat ik tegen de HEERE zou zondigen door op te houden voor u te bidden … .”

Abraham had een hart als Samuël de profeet. Genesis 18 is de eerste keer dat we voorbede zien in de Bijbel. Voorbede is het bepleiten van de zaak van een ander.

Kijkend naar het gebed van Abraham leren we enkele kenmerken van voorbede:

  1. Zijn gebed was een rechtvaardig gebed, wat betekent dat hij bezorgd was om de eer van God (Gen.18:19-28);
  2. hij beriep zich op het rechtvaardige karakter van God (Gen. 18:23, Deut. 32:4);
  3. zijn gebed was in nederigheid (Gen. 18:27,32; Jes. 6:2; 57:15; 66:2; 1 Petr. 5:5);
  4. zijn gebed was een meelevend gebed;
  5. hij was ernstig en volhardend in het gebed; hij bad zes keer voor de stad;
  6. zijn voorspraak was vrijmoedig (Hebr. 4:16);
  7. zijn gebed was een gebed van geloof (Gen. 18:33; Jak. 1:6-8).

Denk aan de Heer in Markus 1 vers 35, toen Hij naar een eenzame plaats vertrok om te bidden, of in Markus 6 vers 46, waar Hij zijn discipelen wegstuurde om te bidden. Denk aan Lukas 5 vers 16, toen Hij zich alleen terugtrok in de woestijn om te bidden.

Hij stond in de kloof – “Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.” (Ezech. 22:30).

Voorbede is een van de elementen van het gebed die genoemd worden in 1 Timotheüs 2 vers 1: “Ik vermaan dan allereerst dat smekingen, gebeden, voorbiddingen [1] en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen.”

Wanneer wij als christenen voorbidders worden, zijn wij tussenpersonen, dat wil zeggen mensen die in de kloof staan tussen de Almachtige God en behoeftige mensen. Wanneer wij voor iemand anders voorbede doen, vertrouwen wij erop dat God werkt en volgen wij de Heer Jezus Christus na. Wanneer was de laatste keer dat u voor iemand anders voorbede hebt gedaan?

 

NOOT:
1. Afgeleid van ’tussenbeide treden’ (zie Rom. 8:27,34; Hebr. 7:25); in 1 Tim. 4:5 vertaald met ‘gebed.’

 

Anchors For Life

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW