1 jaar geleden

De hulp van de Heer zoeken!

25 april 2023

2 Kronieken 20 vers 3:
“Josafat werd bevreesd en hij richtte zich erop om de HEERE te zoeken. Hij riep een vasten uit in heel Juda.”

Josafat, koning van Juda, werd aangevallen door een enorm leger en kon nergens heen. Toen Josafat geconfronteerd werd met tegenspoed, probeerde hij het probleem niet zelf op te lossen of op zijn eigen kracht te vertrouwen. In plaats daarvan wendde hij zich onmiddellijk tot de Heer in gebed en vasten, op zoek naar Zijn leiding en bescherming. Zijn reactie op zijn crises kan ons helpen als we vandaag de dag geconfronteerd worden met problemen in ons eigen leven.

We lezen in ons vers dat de koning “richtte zich erop om de HEERE te zoeken.” Dit betekent, dat hij zijn aandacht richtte op het zoeken van de Heer in gebed. In moeilijke tijden is het gemakkelijk om overweldigd en bezorgd te raken. We kunnen in de verleiding komen om naar wereldse oplossingen te grijpen of troost te zoeken in tijdelijke pleziertjes. Maar als christenen hebben we het voorrecht ons tot onze Vader te wenden. We kunnen er zeker van zijn, dat Hij van ons lief heeft en dat Hij Zich bekommert om de details van ons leven.

Door het kruis en door de opstanding van Christus zijn zij, die hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus Christus, in een nieuwe relatie gebracht met God, Die nu onze Vader is. (Joh. 20:17; Rom. 8:14-16)

God heeft ook Zijn Geest gezonden om in ons te wonen als bewijs van onze verlossing en om altijd bij ons aanwezig te zijn. Hij is geïnteresseerd in elk aspect van ons leven en belooft onze gebeden te verhoren.

Josafat was toegerust voor deze crisis omdat hij de gewoonte had ontwikkeld om in verschillende situaties de Heer te zoeken. Om voorbereid te zijn op het onverwachte, moeten we onszelf de discipline opleggen om God dagelijks te zoeken, Zijn heerschappij te erkennen en onze afhankelijkheid van Hem.

Josafat vreesde de Heer, wat betekent, dat hij Hem vereerde en Hem op de eerste plaats stelde. Hij was ook bereid zichzelf te verloochenen door te vasten en deed dit alles in verbondenheid met anderen!

In tijden van crisis kunnen we compromissen sluiten óf de naam van de Heer aanroepen. Door onze gewoonten en gedachten in het leven te onderzoeken, kunnen we weten of onze aandacht bij de Heer of bij andere dingen ligt. Als wij onze dag beginnen met aan Hem te denken in plaats van aan onze plannen en regelmatig de Schrift lezen en toepassen, dan geven wij blijk van een hart dat de Heer vreest en ingesteld is om Hem te zoeken.

 

Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW