3 jaar geleden

De Heer zoeken terwijl Hij Zich laat vinden!

Jesaja 55 vers 6; Job 33 vers 29,30

“Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is” (Jes. 55:6).

 

Er is een tijd in ieders leven, dat God op een bijzondere wijze tot hen spreekt. God maakt gebruik van verschillende middelen en wegen om mensen wakker te schudden en de aandacht te vestigen op het wezenlijke in het leven, namelijk de redding van de ziel. Hij weet voor iedereen precies welk middel het beste is. Bij de een is het misschien een bepaald woord, dat zijn geweten raakt en nooit meer loslaat; met de ander, misschien een ziekte of een ongeval, dat hem aan het denken zet. Wat God ook gebruikt, Hij doet het, om de blik van de mens op zichzelf te richten. God spreekt minstens twee of drie keer tot ieder mens (Job 33:29,30).

Als iemand, ondanks al Gods inspanningen, zich niet laat waarschuwen en zijn hart verhardt, moet hij verwachten dat God hem zal laten gaan en hem aan zijn ‘lot’ zal overlaten. Gemiste kansen om de redding in de Heer Jezus aan te grijpen, kunnen nooit worden ingehaald. Daarom: zoek de Heer, terwijl Hij te vinden is! Roep Hem aan terwijl Hij nabij is! Er is een ‘te laat’. En het gaat over niets minder dan de eeuwige verblijfplaats van je ziel. Hemel of hel? Leven of dood? Dat is de vraag waar het om gaat.

Felix, de Romeinse stadhouder in Handelingen 24, is het trieste voorbeeld van iemand, die de stem van God niet serieus neemt. Toen Paulus met hem sprak over rechtvaardigheid, zelfbeheersing en het toekomstige oordeel, werd hij vervuld van angst (vs. 25). Zijn geweten werd geraakt. God had zijn vinger op de zere plek in zijn leven gelegd. Maar wat deed hij? In plaats van naar Gods stem te luisteren en berouw te tonen, stelde hij de belangrijke beslissing uit tot een latere tijdstip en liet hij de gelegenheid voorbijgaan. Voor zover we weten uit de Schrift, heeft hij daarna waarschijnlijk nooit meer de gelegenheid gehad om de redding aan te grijpen. Wat jammer! Zo dichtbij en toch gemist! Felix zocht niet toen God Zich liet vinden. Doe het niet zoals Felix en negeer de stem van God; neem het serieus en zoek Hem, Die Zich zo graag door jou vinden laat!

 

Daniel Melui; © www.bibelstudium.de

Online in het Duits sinds 24.01.2021.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW