8 maanden geleden

De Heer dienen

22 juni 2023

Jozua 24 vers 15:
“Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!”

Kies vandaag wie je zult dienen! Dit is een beslissing waar we elke dag voor staan. We moeten kiezen tussen het dienen van de dingen van deze wereld, de goden van ons vorige leven, de hartstochten van het vlees, óf het dienen van de Heer. We worden geroepen om ons volledig aan de Heer toe te wijden en Hem te dienen.

In onze dienst aan de Heer moeten we letten op onze houding. Hoe we dienen is net zo belangrijk als het daadwerkelijk dienen. Psalm 100 vers 2 herinnert ons eraan om “dien de HEERE met blijdschap”. Een geest van vreugde en blijdschap moet onze dienst aan de Heer vergezellen. Wat een getuigenis voor de Heer is het als Zijn mensen vreugdevol dienen! Niet met tegenzin of somber, maar met blijdschap!

We moeten onthouden Wie we dienen. Onze meester is de Heer en alleen Hem moeten we dienen. Kolosse 3 vers 23 draagt ons op om te dienen “van harte [1], als voor de Heer en niet voor mensen.” Met dit in gedachten zullen we ons niet snel laten afschrikken of ontmoedigen in onze dienst aan de Meester. Het is allemaal voor Hem; doe het daarom met heel je hart.

We kunnen bemoedigd worden in onze dienst aan de Heer door ons te herinneren dat ons werk, ook al is het soms moeilijk en zwaar, nooit tevergeefs is. De Heer zal zegenen wat voor Hem wordt gedaan (1 Korinthe 15:58). Hoe goed is het om te weten, dat er vrucht voor de glorie van Christus kan worden voortgebracht door onze trouwe en standvastige dienst.

Door de Heer te dienen, zijn we ook een voorbeeld voor andere gelovigen. Jozua stond voor Israël en gaf het goede voorbeeld door de Heer te dienen. Ook wij kunnen een voorbeeld zijn voor de gelovigen in spreken, gedrag, liefde, geloof en reinheid als we bezig zijn met de zaken van de Heer.

Dien de Heer vandaag met blijdschap en volharding! Wees ijverig in het dienen, vertrouwend op de kracht die Hij geeft. Mogen we, in afwachting van Zijn spoedige wederkomst, Hem toegewijd dienen.

 

NOOT:
1. Letterlijk ‘uit de ziel.’

 

© Anchors For Life

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW