18 jaar geleden

De grondwet van het huwelijk

“Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn”

Genesis 2:24

Huwelijk en gezin zijn geen product van de kapitalistische maatschappij, zoals de communist in navolging van Friederich Engels beweert. Ook zijn huwelijk en gezin niet het resultaat van een lang civilisatieproces. Het is een door God, de Schepper, ingestelde vorm van samenleven van man en vrouw, ingesteld met de schepping van het eerste mensenpaar.

De Schepper heeft Zijn ontwerp voor het huwelijk op de volgende manier beschreven: “Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn” (Genesis 2:24). De Heer Jezus heeft dit grondbeginsel in het nieuwe testament nog een keer bevestigd: “Hebt u niet gelezen dat Hij die hen heeft geschapen, hen van het begin af als man en vrouw heeft gemaakt en gezegd heeft: ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn’?” (Mattheüs 19:4,5)

Hebt u niet gelezen …?

Gaat het ons ook niet vaak zo: We kopen een elektrisch apparaat, pakken het uit en sluiten het onmiddellijk aan? Pas als iets niet functioneert, kijken we in de gebruiksaanwijzing. Niet dat we een elektrisch apparaat met het geschenk van het huwelijk willen vergelijken, maar wilt u het met het huwelijk net zo doen? Eerst op de een of andere manier beginnen. Het zal wel lukken. Als er problemen komen, kan ik altijd nog bekijken hoe God het huwelijk eigenlijk bedoeld heeft. Dan moet de Heer je misschien ook een keer vragen: Hebt u niet gelezen …? De zegen van de Heer rust erop als we er van het begin af aan naar vragen wat Gods Woord erover zegt. Het vers dat hierboven geciteerd is, is om zo te zeggen de goddelijke grondwet van het huwelijk. Een precieze blik in dit vers is altijd de moeite waard.

© Folge mir nach

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW