2 jaar geleden

De grondslag van het éne lichaam

Deze uitdrukking duidt de grondslag aan, waarop gelovigen op één plaats als gemeente samenkomen. Ze komen niet samen als leden van een kerk of gemeenschap, maar als leden van het lichaam van Christus. Ze hebben geen menselijke statuten. Ze vertrouwen uitsluitend op het Woord van God. De eenheid zal blijken uit de verscheidenheid van de leden, zoals de apostel Paulus het ontvouwt in 1 Korinthe 12.

Het is duidelijk, dat dit de plaats is die elk kind van God kan en ook moet innemen. Want de principes die het Woord van God ons geeft met betrekking tot het samenkomen van gelovigen, kunnen door alle leden van het lichaam van Christus, dat wil zeggen, alle ware gelovigen, worden aangenomen zonder hun geweten te verontrusten, zonder hun Heer te verloochenen en zonder de Heilige Geest te bedroeven. Dit is niet meer mogelijk, zodra men met het oog op het samenkomen er enkele menselijke afspraken zijn gemaakt of voorwaarden worden opgelegd aan degenen die samenkomen, die boven het Woord uitgaan. Op deze manier verlaat men de grondslag van het éne lichaam.

Deze grondslag van het samenkomen als gemeente heeft zowel een individuele als een collectieve zijde. Een plaatselijke gemeente die op deze schriftuurlijke grondslag staat, heeft de door de Heer gegeven autoriteit om te binden en ontbinden. Zij kan ook zelfstandig handelen, maar zij is niet autonoom, dat wil zeggen niet onafhankelijk. Het moet de besluiten erkennen van andere plaatselijke gemeenten, die op dezelfde grondslag staan. Doet zij dit niet, dan claimt het een bepaalde uitzonderlijke positie (van onafhankelijkheid) ten opzichte van andere plaatselijke gemeenten en verlaat zo de grondslag van het éne lichaam. Plaatselijke gemeenten, die werkelijk op de grondslag van het éne lichaam staan, kunnen volgens Gods Woord alleen met elkaar, nooit onafhankelijk, verder gaan. Zie enkele voorbeelden uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstukken 11 vers 22,23; 15 vers 1,2,30; 16 vers 2,4.

 

Marcel Graf; © www.haltefest.ch

Jaargang: 1990 – Bladzijde: 240

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW