6 maanden geleden

De gewoonte van gastvrijheid (28)

Handelingen 18 vers 26:
“En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg <van God> nauwkeuriger uit.”

De gewoonte van gastvrijheid (deel 28)

De vorige keer hebben we gekeken naar het idee van elkaar ontvangen. We zeiden, dat dit woord staat voor de gedachte aan iemand bij zich nemen of iemand apart nemen. Hier in het vers hierboven zien we daar een voorbeeld van.

Ons wordt verteld dat “een Jood nu genaamd Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend1 man, kwam in Efeze; hij was machtig in de Schriften. Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende” (Hand. 18:24-25).

Het eerste wat we leren over Apollos is, dat hij welsprekend was. Dit woord komt alleen hier in het Nieuwe Testament voor. Het heeft het idee van “een man van woorden.” Ten tweede was hij machtig in de Schriften. Dit woord machtig is een vorm van het woord dunamis, waar ons woord dynamiet vandaan komt. Apollos was een man van woorden die explosief was in de Schrift.

Deze eigenschappen zouden sommigen ertoe kunnen brengen trots te zijn en niet open te staan voor correctie. Maar het volgende kenmerk van Apollos is, dat hij leergierig was. Hij was onderwezen in het Oude Testament, maar hij ontdekte dat hij een onvolledige boodschap had en was bereid te leren! Wij zouden zeggen, dat hij een leergierige geest had en dat komt omdat hij een vurige geest had. Dit woord vurig betekent heet koken. Hij had een brandend verlangen, een passie om het Woord nauwkeuriger te leren.

Dit is waar dit man-en-vrouw-team, Aquila en Priscilla, de harten en ongetwijfeld ook hun huis openen om de dingen van God nauwkeuriger te onderwijzen. Zij zagen mogelijkheden voor de glorie van God in deze jonge broeder en namen hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Het resultaat van hun gastvrijheid en zorg voor Apollos was, dat de Heer hem op een machtige manier gebruikte. Wij lezen: “Toen hij naar Achaje wilde doorreizen, moedigden de broeders [hem] aan en schreven aan de discipelen hem te ontvangen2; daar aangekomen was deze door de genade de gelovigen tot grote steun, want krachtig weerlegde hij de Joden in het openbaar en door uit de Schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is” (Hand. 18:27).

Is er iemand in wie u mogelijkheden ziet voor de glorie van de Heer? Is er een Apollos die u terzijde zou kunnen nemen, uw huis voor hem zou kunnen openstellen en hem zou kunnen begeleiden?

 

NOOT:
1. Of ‘geleerd.’
2. In Lukas 8:40 lezen we: “Toen nu Jezus terugkeerde, wachtte de menigte Hem op …”. In de zin van ‘verwelkomde Hem hartelijk, ontving Hem ‘blij’; zo ook ‘ontvangen’ in o.a. Hand. 21:17; 28:30; ‘aannemen’ in Hand. 2:41 en ‘erkennen’ in Hand. 24:3.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW