2 jaar geleden

Gastvrijheid (10)

 

“De vreemdeling overnachtte niet op de straat; ik opende mijn deuren voor de reiziger” (Job 31:32).

De gewoonte van gastvrijheid (10)

In het vorige artikel spraken we over Gajus en Stéfanas die hun huis openstellen als een daad van gastvrijheid. Ook van Job is bekend, dat hij zijn huis openstelde om in de behoeften van anderen te voorzien. Van Job werd gezegd: “Wie werd er níet verzadigd van zijn vlees” (Job 31:31)? Job vergat niet gastvrijheid te tonen (Hebr. 13:1).

De Heer maakt overal in Gods Woord duidelijk, dat Hij dit soort werkelijkheid in ons leven zoekt. Jesaja 58 vers 6-7 verklaart: “Is dit niet het vasten dat Ik verkies: dat u de boeien van de goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk ontbindt, dat u de onderdrukten vrij laat heengaan en dat u elk juk breekt? Is het niet dit, dat u uw brood deelt met wie hongerlijdt, en de ellendige ontheemden een thuis biedt, dat, als u een naakte ziet, u hem kleedt, en dat u zich voor eigen vlees en bloed niet verbergt?”

Wat voor getuigenis zou het lichaam van Christus hebben als we dit in onze gemeenschappen zouden uitleven? Ik denk aan een vrouw genaamd Lydia van wie we lezen: “… en de Heer  opende haar hart zodat zij acht gaf op wat door Paulus werd gesproken. Toen zij nu was gedoopt en haar huis, verzocht zij ons aldus: Als u van oordeel bent dat ik de Heer trouw ben, komt dan in mijn huis en blijft er.” Dit was het allereerste begin van de gemeente in Filippi. Toen kwam de slavin die bezeten was door een waarzeggende geest1, en daarna de gevangenbewaarder en zijn gezin. Zowel bij Lydia als bij de gevangenbewaarder zien we, dat één van de eerste kenmerken van ware bekering niet alleen een open hart was, maar ook een open huis!

Iemand heeft juist gezegd: <<Het geheime wapen voor de voortgang van het evangelie is gastvrijheid, en je kunt het beoefenen of je nu in een huis, een appartement, een studentenhuis of een flat woont!>> Het is echt de praktische kant van de zogenaamde Grote Opdracht: “Mij is gegeven alle macht in hemel en op <de> aarde. Gaat dan heen, maakt alle volken tot discipelen, hen dopend tot de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest en hen2 lerend te bewaren alles wat Ik u heb geboden. En zie, Ik ben met u, alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw.” Amen.” U hoeft geen leraar of prediker te zijn, misschien vindt u zichzelf wel heel gewoon, maar gewoon betekent niet onbelangrijk! Je kunt indruk maken op iemands leven door je hart en je huis open te stellen!

 

NOOT:
1. Letterlijk ‘een Pytonsgeest’; Pyton was de naam van een slang of draak die het orakel van Delphi bewaakte en door Apollo werd verslagen; later werd de naam toegepast op waarzeggers, die naar men meende door Apollo werden geïnspireerd.
2. Dit is de volken.

 

Tim Hadley Sr.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW