5 jaar geleden

De game van je leven

Bijbelgedeelten: Romeinen 3:23; 6:23; Johannes 3:16; 1 Johannes 1:9.

“Na vijf minuten is het spel afgelopen voor deze spits. Rood voor deze agressieve fout. De scheidsrechter heeft een nauwkeurig oog. Nu heftige discussies. Maar het blijft bij de beslissing.” We zullen het zeker vaker horen tijdens het WK van 2018 in Rusland [1]. Het is waarschijnlijk de belangrijkste taak van de scheidsrechter om ervoor te zorgen dat de spelregels worden gerespecteerd. Elke fout moet worden gestraft.

Het is hetzelfde met jou en mij. Elk “onregelmatig gedrag” – de Bijbel noemt het zonde – ziet God, de Scheidsrechter in het “spel van ons leven”. Hij “loopt in ons leven mee”. Leugens, haat, diefstal, egoïsme, immoraliteit, geweld, strijd, ontrouw, dronkenschap – God ziet dit allemaal. En er is niemand die zou kunnen zeggen dat hij nooit een “overtreding” begaan heeft. De Bijbel zegt: “… want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd” (Romeinen 3:23).

In tegenstelling tot voetbal straft God niet elke fout in ons leven direct. Maar Hij negeert onze fouten niet, en Hij zal eenmaal daar rechtvaardig mee omgaan. De Bijbel zegt dat ieder mens – inclusief jij! – eens moet sterven, “en daarna het oordeel” (Hebreeën 9:27). Het oordeel is al duidelijk: “… want het loon van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23) – eeuwig oordeel in de poel van vuur, de plaats van pijniging, pijn, wanhoop.

Je kunt er absoluut zeker van zijn: God is 100% onpartijdig en rechtvaardig. Het maakt niet uit wat voor soort “ster” je was in het spel van je leven. Als je aan het einde van je leven God onder ogen zult zien, is er maar één vraag relevant:

Wat heb je met Jezus Christus gedaan?

God zal je eenmaal oordelen. Het vonnis en de straf zijn zeker. Onverbiddelijk. Genadeloos. Verschrikkelijk. Het is de schuld van jezelf: het is de straf voor je eigen zonden. God is volmaakt. Hij kan de zonden niet tolereren. Hij moet haar straffen. Al het andere zou niet eerlijk zijn. Maar God wil ook dat je gered wordt. Daarom heeft Hij uit liefde een mogelijkheid gegeven, opdat je gered kunt worden:

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft … Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld” (Johannes 3 vers 16 en 18).

Alles wordt bepaald door Jezus Christus! Iedereen die in Hem gelooft en zijn zonden aan God belijdt, mag weten: “Daar aan het kruis heeft Jezus Christus de straf van God voor mijn zonden al gedragen. Hij aanvaardde vrijwillig wat ik verdiende. Daarom zal God mij niet meer oordelen. Hij straft niet twee keer, omdat Hij rechtvaardig is.

“Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9).

Om gered te worden van het oordeel van God, moeten we een bewuste en actieve beslissing nemen voor Jezus Christus. Verander daarom je leven 180 graden en ervaar hoe God vrede, vreugde, zin en hoop geeft!

NOOT:

1. Het WK is inmiddels geweest. Ons ‘levensspel’ nog niet.

Friedemann Werkshage, © www.bibelstudium.de

Online seit dem 07.06.2018.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW