11 maanden geleden

De duivel geeft geen adempauze

Bijbelgedeelten: Genesis 39 vers 10 en 12; Richteren 16 vers 16 en 17; Spreuken 7 vers 21-23

De duivel is er erg op gebrand om gelovigen te verleiden. Hij geeft hen geen pauze, maar wil zijn verleidingen voortdurend op hen afvuren. Er is dus geen “wapenstilstand.”

We zien dit geïllustreerd door twee mannen in het Oude Testament van wie de reacties niet meer van elkaar konden verschillen: Jozef en Simson.

We lezen bij Jozef: “En het gebeurde, toen zij Jozef dag in dag uit aansprak en hij niet naar haar luisterde om met haar te slapen en bij haar te zijn, … Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en ging naar buiten” (Gen. 39:10,12).

In het geval van Simson wordt gezegd: “Richteren 16:16 En het gebeurde, toen zij alle dagen zo met haar woorden bij hem aandrong en hem lastigviel, dat zijn ziel het niet langer verdragen kon, tot stervens toe. Toen vertelde hij haar alles …” (Richt. 16:16,17).

In beide gevallen dezelfde tactiek: voortdurende aanvallen om de gelovige ten val te brengen (hier: hoererij en verraad aan God). Jozef lijkt ijzersterk en vastberaden en weerstaat de verleiding dagelijks. Bij Simson zien we in het begin ook een zekere standvastigheid, maar hij wordt merkbaar zwakker naarmate hij met de verleiding speelt. Beetje bij beetje gaat hij op Delila in, elke dag meer en meer, steeds dichter bij zijn geheim van kracht. Dan wordt zijn ziel doodmoe, de duivel put hem uit. Simson valt.

De woorden van Salomo worden hier bewaarheid: “Zij haalde hem over door haar grote overredingskracht, zij verleidde hem door het gevlei van haar lippen. Meteen ging hij achter haar aan, zoals een rund ter slachting gaat en zoals een dwaas in een enkelboei als straf, totdat een pijl zijn lever splijt …” (Spr. 7:21-23).

Aan de andere kant laat Jakobus ons ook zien dat we de duivel zegevierend kunnen verdrijven: “Weerstaat echter de duivel, en hij zal van u vluchten” (Jak 4:7; verg. ook Luk. 4:13).

En toch geldt het principe: de duivel gunt de gelovigen geen adempauze met zijn verleidingen. Dus moeten we standvastig blijven. De Heer kan ons daarbij helpen.

 

Alexander Schneider

Online in het Duits sinds 31.05.2023

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW