2 jaar geleden

De dief van de eeuwigheid …

Dat is wat ‘uitstelgedrag’ is. Hieronder staat een veelzeggend verhaal hierover.

Een pientere jongen hoorde en was diep onder de indruk van de tekst: “Mijn zoon, geef Mij je hart” (Spr. 23:26). Satan fluisterde: “Nog tijd genoeg” en hij stelde het uit.

Tien jaar later hoorde een briljante student dezelfde tekst onder omstandigheden die leken te maken, dat dit het moment van zijn verlossing was. Opnieuw fluisterde de verleider met succes: “Nog tijd genoeg.”

Twintig jaar later luisterde een staatsman naar dezelfde tekst uit de mond van een oude bisschop, en hij voelde dat het een boodschap voor hem was. Deze keer zei de verleider: “Bezoek vreemde landen voordat u beslist.”

Tien jaar later werd een reiziger in Parijs getroffen door een dodelijke ziekte. Maar zijn grootste lijden was de kwelling van zijn ziel, omdat hij niet bereid was te sterven. Zijn laatste woorden waren: “Te laat …”

De jongen, de student, de staatsman en de reiziger waren één en dezelfde persoon.

Dit is het verhaal van slechts één geval, maar er zijn er miljoenen meer niet geregistreerd. Moge de uwe er niet bij komen.

De remedie ligt in uw eigen handen. Maak er ernst mee. Gooi de ketenen van traagheid af. Stel niet langer uit.

Hoe dodelijk is de gewoonte. Hoe verraderlijk is het. Wat een succesvol wapen in de handen van de duivel …

God zegt: “Zie, nu is het [de] welaangename tijd, zie, nu is het de dag van de behoudenis” (2 Kor. 6:2-3). Nogmaals: Heden, als u Zijn stem hoort, verhardt uw harten niet” (Hebr. 4:7).

“Nu! Heden!” zijn woorden die God op u legt. Wilt u er geen aandacht aan schenken, en dat juist hier en nu?

 

© The Christian Explorer

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW