6 jaar geleden

De Danyang-Kunshan-Brug

“Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, [de] mens Christus Jezus, die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen” (1 Tim. 2:5).

De brug van Danyang-Kunshan1 in China is de langste brug ter wereld. Dit spoorwegviaduct strekt zich uit over een adembenemende lengte van 164,8 km. De bouw van de betonbrug kostte ongeveer 7,5 miljard euro.

Een brug te bouwen is er ook in overdrachtelijke zin: men overbrugt een kloof tussen mensen, beëindigt de vervreemding en men vindt elkaar weer terug.

De kloof tussen de Schepper en Zijn schepselen is door de zonde voor ons onoverbrugbaar geworden. De explosieve kracht van de zonde heeft een enorme krater gereten, die we nooit zouden kunnen overbruggen.

Maar God heeft gehandeld om voor ons een weg tot Zich te banen: in Zijn Zoon heeft Hij de langste brug gebouwd – een brug die hemel en aarde verbindt. Het heeft Hem het leven van Zijn Zoon gekost, zodat Hij ons zo vrede en verzoening aanbieden kan!

Online sinds 31.08.2017.

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

***

Er ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt tesaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent u, kent u, die naam nog niet?
Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard’;
zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent u, kent u, die Jezus niet,
Die, om ons te redden, de hemel verliet?

NOOT:
1. De Danyang–Kunshan-brug is een 164,8 km lang spoorwegviaduct, onderdeel van de hogesnelheidslijn Peking-Shanghai, gelegen in de Chinese provincie Jiangsu. Het is daarmee de langste brug van de wereld …
Het viaduct bevindt zich tussen Shanghai en Nanking, in het gebied van de delta van de  Jangtsekiang, ten zuiden van de Blauwe rivier, er parallel mee lopend in een schommelende afstand van 9 tot 90 km tussen rivier en de grote brug. Het viaduct overspant ook over een afstand van 9 kilometer het Yangchengmeer. De Danyang-Kunshan-brug dwarst het noorden van Danyang, Changzhou, Wuxi, Suzhou en Kunshan. De constructie van het bouwwerk vergde over de bouwperiode van vier jaar (2006 – 2010) de inzet van 10.000 arbeiders …
Opmerking: Op de foto ziet u niet de Danyang-Kunshan-Brug maar de Tower Bridge in Londen. Maar het geeft wel aan wat een brug bewerkt, namelijk verbinding.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW