5 jaar geleden

De Bijbel zegt “nee” tegen elke vorm van homoseksualiteit!

Voorwoord

In verband met de huidige commotie over de Nashville- verklaring kan het raadzaam zijn voor elke christen om nog eens de Bijbel na te slaan omtrent de gedachten van God over homoseksualiteit. In de huidige landen in Europa mag men over het algemeen nog getuigen van de waarheid van God omtrent dit onderwerp in woord en geschrift. Dat heeft echter niets te maken met het oproepen van haat tegen welke ‘mens’ dan ook. Integendeel, vanuit onze liefde tot God willen we de liefde tot ieder mens daarin bewijzen. Wel ziet men steeds meer haat van de zijde van hen die homoseksualiteit niet als zonde zien. Dat blijkt nu ook weer als we zien met welk een felheid gereageerd wordt en er zelfs een aangifte gedaan is tegen één van de ondertekenaars van de Nederlandse versie van deze Nashville-verklaring.

Men kan zich wel afvragen hoe lang deze ‘democratische’ vrijheid tot getuigen van de waarheid van de Bijbel nog duurt. Maar ook als deze vrijheid ons ontnomen wordt, mogen, ja willen we als kinderen van God ook de waarheid van Gods Woord omtrent dit onderwerp vasthouden. Wanneer we dit getrouw doen, mogen we op Zijn zegen en goedkeuring rekenen. Dat wil niet zeggen dat we ook in dit opzicht geen moeilijke tijden tegemoet kunnen gaan, maar God is onze “Toevlucht”. Ook in deze ‘laatste’ dagen (verg. 2 Tim. 3:1; 2 Petr. 3:2,3; 1 Joh. 2:18).

Daarom: “Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht” (Ps. 62:9). {Frisse Wateren}

* * *

Keer op keer horen we dat de Bijbel alleen homoseksuele handelingen verbiedt die verband houden met prostitutie, afgoderij of geweld. Dit standpunt is onhoudbaar.

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament zijn er verschillende verwijzingen die duidelijk maken dat God homoseksualiteit altijd heeft afgewezen en verworpen. Naast de historische Bijbelpassages in Genesis 19 (Sodom en Gomorra) en Richteren 19, vinden we twee uitdrukkelijke verboden op homoseksualiteit. “U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel” (Lev. 18:22). “Wanneer een man met een andere man slaapt, zoals men met een vrouw slaapt, dan hebben zij beiden iets gruwelijks gedaan. Zij moeten zeker ter dood gebracht worden. Hun bloed rust op henzelf” (Lev. 20:13).

In het Nieuwe Testament vinden we in Romeinen 1 vers 24 ev. en in 1 Korinthe 6 vers 9 en 1 Timotheüs 1 vers 10 – eveneens duidelijke aanwijzingen dat gepraktiseerde homoseksualiteit zonde is. Van prostitutie en een verband met afgoderij of geweld is in al deze passages geen sprake.

De Bijbelse feiten zijn dus duidelijk. Dit betekent niet dat we geen christenen op een pastorale wijze moeten helpen, die in hun leven een neiging tot mensen van hetzelfde geslacht herkennen. Deze taak, ja plicht hebben we. Voorwaarde voor elke hulp is echter wel, dat men bereid is om Gods Woord in al zijn duidelijkheid aan te nemen.

Veel protestantse theologen beweren vandaag, dat in de tijd van de apostelen gepraktiseerde, wederzijdse goedgevonden homoseksualiteit in wederzijdse verantwoordelijkheid “en liefde” onbekend was, en daarom geoorloofd is. Deze mening is absurd, onhoudbaar en weerspreekt alle aangehaalde Schriftplaatsen. Daar wordt helemaal niet onderscheiden op welke wijze beide personen met elkaar omgaan. Het beoefenen van homoseksualiteit is zonde.

Ondertussen zijn er sterke aanwijzingen, dat homoseksualiteit altijd al – in ieder geval ook – in onderlinge overeenstemming bestaan heeft. Studies van Mario Wahnschaffe (Bonn) wijzen hier op. Niet-Bijbelse teksten bewijzen duidelijk al het bestaan van homoseksuele relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht in de oudheid. Bijvoorbeeld in het Griekse Thebe rond 378 voor Christus bestond er een beroemde militaire elitegroep bestaande uit slechts 300 homoseksuelen. De Griekse filosoof Plato (428-348 v.Chr.) beschrijft eveneens verschillende liefdesrelaties tussen twee mannen.

Dit bevestigt opnieuw, dat we homoseksualiteit ook in de 21ste eeuw in gehoorzaamheid aan Gods Woord moeten verwerpen. De samenleving kan anders beslissen en denken en ons vragen om de Bijbelse opvatting te verlaten. Maar we zijn loyaal aan onze Heer.

Manuel Seibel

© www.bibelpraxis.de – Ehe & Family – 27.06.2016

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW