5 jaar geleden

De Bijbel-roker

“Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft” (Joh. 3:16).

Het huidige vers doet in enkele woorden enkele belangrijke bijbelse uitspraken. Maarten Luther noemde dit vers “de miniatuurbijbel”. Talloze mensen die deze indrukwekkende woorden lazen of hoorden, werden daardoor al tot nadenken gezet en tot verbazing gebracht. Maar dat niet alleen. Velen kregen door dit vers de beslissende impuls om tot het levende geloof in de Heer Jezus Christus te komen.

Zo verging het ook een Afrikaan die zich niet druk maakte om de Bijbel. Toen iemand hem een Bijbel wilde geven, antwoordde deze man vol vertrouwen: “Als je deze bijbel echt aan mij wilt opdringen, dan zal ik mij van elke bladzijde een sigaret draaien.” Verbaasd hoorde hij het antwoord: “Nou oké, dat kunt u wat mij betreft doen. Maar u moet me beloven de pagina’s te lezen voor ze te roken.” De man stemde toe, greep de Bijbel en maakte zich uit de voeten.

Jaren later vertelde hij in een lezing: “Ik rookte Mattheüs, ik rookte Markus, ik rookte Lukas. Natuurlijk niet zonder eerst de Bijbelse tekst snel door te lezen. Ik ben ook begonnen met Johannes. Toen, in het derde hoofdstuk van het evangelie van Johannes, kwam ik bij het zestiende vers. Vanaf dat moment kon ik niet verder gaan en mijn leven veranderde van de grond af. Vandaag sta ik hier als iemand die het evangelie predikt.”

Gerrid Setzer, © www.bibelstudium.de

Online sinds 07.02.2007.

Geplaatst in: ,
© Frisse Wateren, FW