6 jaar geleden

Daniël 6 vers 6

“We zullen tegen deze Daniël geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij wij iets tegen hem vinden in de wet van zijn God”.

Wat een mooi getuigenis vinden we hier over Daniël. Hij was in het koninkrijk van Nebukadnezar toch één van de belangrijkste mannen geworden!! En hoe kwam dat? Dat kwam omdat hij trouw bleef aan God en de bijbel. En daarvoor werd hij beloond door God met deze prachtige positie!!

Dit is ook een aanmoediging voor ons, dat we trouw mogen zijn in een tijd waar de mensen om ons heen ontrouw zijn geworden.

Er waren mannen die probeerden iets te vinden in het leven van Daniël om hem te laten struikelen. De vijand is er ook vandaag nog altijd op uit om trouwe mannen met een passie voor de Heer Jezus te laten struikelen. Maar hoe mooi is het om te zien dat ze niets bij hem kunnen vinden!! Welk een trouwe getuige voor God!!

Dat we toch op Daniël mogen lijken en in ons leven de Heer Jezus en Zijn Naam hoog mogen achten. En in een tijd van verval Hem trouw mogen dienen, op de plaats die Hij ons aanwijst!!

Jorim Kranenborg, december 2016.

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW