4 jaar geleden

Coronavirus en christenen (5)

Kijk uit, kijk om je heen en kijk omhoog

 

21 maart 2020

Vind antwoorden voor angst

 

Een vrouw had ruzie met een voorganger. “Zeg me niet dat piekeren niet helpt!”, zei ze. “Ik maak me veel zorgen, en kijk – de meeste gebeuren nooit!” We grinniken misschien over de vreemde conclusie van de vrouw, maar we weten dat we vaak net als haar zijn. Zoals de opmerkingen van gisteren* al aangaven, is de vraag voor christenen de volgende: als we angsten hebben, wat doen we dan?

We kunnen er zeker van zijn dat God onze angsten wil aanpakken. Van Genesis tot Openbaring, hoorden mensen uit de bijbel in alle soorten situaties God zeggen: “Wees niet bang”. Nadat we onze angsten hebben erkend, zouden we ook Gods tegengif en antwoorden voor angst moeten ontvangen. Hier zijn vier suggesties:

Angst en geloof

De discipelen van Jezus bevonden zich tijdens een storm op zee in groot gevaar en vroegen zich zelfs af of Hij wel om hen gaf. De Heer bracht de storm om hen heen tot stilte, maar sprak hen ook aan: “Waarom bent u <zo> angstig? Hebt u nog geen geloof?” (Mark. 4:40). Geloof in de Heer kan onze angsten verdringen omdat het ons vertelt, dat God het weet, dat Hij zorgt, Hij wordt nooit verrast en Hij is altijd in staat iets te doen.

Angst en liefde

“In de liefde is geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit …” (1 Joh. 4:17). Deze passage benadrukt Gods liefde voor Zijn volk en de liefde die we elkaar moeten tonen. Geniet van Gods liefde voor u! Kijk hoeveel Hij bereid is te doen om u te redden en u te behouden. En wees dan sterk in het tonen van liefde, want onvoorwaardelijke liefde kan bezorgdheid en angst overwinnen.

Angst en vrede

In Johannes 20 zaten de discipelen van de Heer bij elkaar in een gesloten huis vanwege externe angsten (klinkt dat bekend?). Toen kwam de opgestane Jezus naar hen toe! Zijn eerste woorden waren: “Vrede zij u.” Hij verdreef de oorzaak van hun angsten niet, maar gaf een zegen om ze te stabiliseren. De God van de Bijbel is de God van vrede, en: “Als Hij stil blijft, wie kan dan schuldig verklaren?”* (Job 34:29).

* “Wie kan dan moeilijkheden veroorzaken als Hij rust geeft?” – lett. vertaald (FW).

Angst en vreugde

Bij de eerste Kerstmis, toen de de herders de engel uit de hemel zagen, werden zij vervuld met bangheid; maar de engel zei: “Wees niet bang, want zie, ik verkondig u grote blijdschap …” (Luk. 2:10). Hij vertelde hen verder dat de Heiland was geboren! Er is geen grotere reden van vreugde dan de komst van God op aarde om in onze grootste behoefte te voorzien; en die vreugde kan krachtiger zijn dan angst.

Sommigen zeggen dat er in de Bijbel 365 maal “wees niet bevreesd” staat. Dat zou mooi zijn – één voor elke dag van het jaar – maar in mijn onderzoek kan ik niet echt een manier vinden om het te ondersteunen. Toch is er zeker meer dan 100 maal “vrees niet” van God Zelf te vinden! (Er kan verschil zijn, maar niet meer dan 200; en sommigen kwamen zelfs van slechte mensen die deden alsof)**.

Wees niet verdrietig als het cijfer 365 verkeerd is. Er zijn veel bijbelse manieren om onze angsten te beantwoorden; en zelfs één goede “vrees niet” kan lang duren als we vertrouwen op de God Die het zei.

Wordt DV vervolgd.

* Dat zijn de opmerkingen uit deel IV.
** In het engels: ‘There are others, but not 200 more; and some even came from wicked people who were faking it.’ Weet niet of de nederlandse vertaling wel helemaal juist is, vandaar de Engelse oorspronkelijke tekst {FW}.

 

© Steve Campbell, Amerika

Geplaatst in:
© Frisse Wateren, FW