Toekomst

71 artikelen in deze categorie gevonden
1 jaar geleden

Maar u blijft …

“Zij zullen vergaan, maar U blijft …” (Hebr. 1:11). Christus heeft een Naam die boven elke naam is. Deze Naam drukt de verschillende heerlijkheden en deugden uit van onze geliefde Heer en Heiland. Met vreugde kunnen we naar Zijn oneindige volmaaktheden kijken en onze aandacht op Hemzelf richten als die Ene, in Wie alle gedachten en wegen van God zich concentreren, zowel als Degene, die het blijvende en eeuwige deel van het hart van elke gelovige is. Het is een...

Lees verder
1 jaar geleden

De ongelukkige prins

Tekstplaatsen: Openbaring 1 vers 5 en 6. In de late avond van 13 februari 2018 stierf prins Henrik van Denemarken, de echtgenoot van de Deense koningin Margrethe II.1 Hoewel hij door het leven aan het koninklijke hof van veel aangename dingen genoot, maakte hij tot het einde toe ruzie erover, dat hij als de echtgenoot van de koningin niet de titel “Koning van Denemarken” kreeg. Koppig verklaarde hij afgelopen zomer dat hij zonder de passende titel niet naast zijn vrouw,...

Lees verder
2 jaar geleden

Spotters komen met spotternij

Bijbelverzen: 2 Petrus 3 vers 3-10 De spotters voor wie Petrus in 2 Petrus 3 waarschuwt, zijn geen oppervlakkige mensen die grappig willen doen over de Bijbel. Hun spot is niet alleen maar sarcasme, maar scepticisme en kritiek op de bijbel. Ze matigen zich aan dat ze in staat zijn om de uitspraken van het Woord van God te kunnen beoordelen op basis van puur menselijke overwegingen. Hun sceptische vraag: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want sinds de...

Lees verder
2 jaar geleden

God kijkt niet lijdzaam toe

Bijbelverzen: Ruth 4 vers 21-22; Mattheüs 1 vers 5. Ook al lijkt het niet altijd zo, toch laat God Zich de heerschappij van de regering van deze aarde niet uit de hand nemen. Het ongeloof grijpt persoonlijk lijden, toenemende disharmonie in de wereld en moreel verval als aanleiding aan, om aan het bestaan van God te twijfelen. Maar geloof weet dat God in de regering zit en het lot op de achtergrond regisseert, ook wanneer Hij niet meer zo openlijk...

Lees verder
2 jaar geleden

Wat is jouw eeuwig lot? …

U hebt mij een heerlijk lot beschoren … Voordat u verder leest, verzoek ik u om rekening te houden met de stijl van de geciteerde liederen. Stoort u er niet aan maar kijkt naar de inhoud. Dan zult u ongetwijfeld veel kunnen vinden, wat ook uw hart bezighoudt en wat u ook vertroosten kan. 1. Tot U, Heer Jezus voert mijn baan; ik ga getroost; het uur zal slaan, dat ik aan ’t eind ben van mijn reize. Hier heb...

Lees verder
2 jaar geleden

Vluchten geen oplossing

Ruth 1 vers 1-5: 1. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakten van Moab te verblijven, hij, zijn vrouw en zijn twee zonen. 2. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi en de namen van zijn twee zonen Machlon en Chiljon, Efrathieten uit Bethlehem in...

Lees verder
2 jaar geleden

Een lamp die schijnt in een duistere plaats

Online sinds 25.06.2017 * Petrus noemt het profetische woord als “een lamp die schijnt in een duistere plaats” (2 Petr. 1:19). De profetie van het Oude Testament wijst voortdurend op de tijd, wanneer de dag van de Heer aanbreekt, wanneer het oordeel over deze goddeloze wereld komt en de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen om hier Zijn koninkrijk op te richten en in gerechtigheid en vrede te regeren. Hoewel deze profetieën niet rechtstreeks op ons van toepassing zijn, wordt...

Lees verder
2 jaar geleden

Een terugkeer zal er niet zijn?

Een terugkeer naar een tijd vóór de hoge technologie lijkt ondenkbaar voor veel mensen. Maar is dat een nuchtere bezinning die op God’s Woord gebaseerd is?   Onlangs las ik in een artikel: “In januari 2017 is de iPhone tien jaar oud. Sinds die tijd heeft de smartphone de wereld veranderd, zoals niemand  het voorzien heeft. Een terugkeer naar de oude omstandigheden zal er niet zijn”. Zo zijn de verwachtingen van onze samenleving. En inderdaad is het menselijk gesproken nauwelijks...

Lees verder
2 jaar geleden

De transformatie van ons lichaam – een belangrijke voorwaarde

10.03.2017 “… die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van Zijn heerlijkheid, naar de werking van de macht, die Hij heeft om ook alles aan Zich te onderwerpen” (Fil. 3:21). “… want wij zullen Hem zien zoals Hij is” (1 Joh. 3:2). Toen de Heer Jezus op aarde was, zei Hij tegen Zijn discipelen: “En als Ik heengegaan ben en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen, opdat...

Lees verder
3 jaar geleden

Waar zijn christenen wanneer zij gestorven zijn?

Gods Woord laat ons duidelijk zien waar bekeerde mensen na hun dood zijn. Vreemd, dat onder de Christenen daarover zo’n onwetendheid heerst. In slaap? Met de vraag waar Christenen na hun dood zijn, heeft enige tijd geleden bijvoorbeeld de professor in de theologie Hans Schwarz (Regensburg) in het Lutherse tijdschrift “Confessio Augustana” zich beziggehouden. Hij meent dat hij daarover in de Bijbel twee verschillende verklaringen heeft gevonden. Zo zouden de doden in het Nieuwe Testament enerzijds genoemd worden als degenen...

Lees verder