Toekomst

141 artikelen in deze categorie gevonden
2 jaar geleden

De Openbaring (14)

OPENBARING 9 Vijfde bazuin “En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put” (vs. 1,2). Deze en de volgende wee worden gekenmerkt door hun...

Lees verder
2 jaar geleden

Openbaring 3 vers 1,7-8

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis … Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, maar u bent  … En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelphia: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en u hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.” De zeven gemeenten in Asia (3) – Sardis and Filadelfia...

Lees verder
2 jaar geleden

Openbaring 2 vers 12-15,18,20

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Pérgamus: … “Ik weet waar u woont, daar waar de troon van satan is; en u houdt vast aan Mijn Naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, <zelfs niet> in de dagen waarin Antipas Mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt  die aan de leer van Bileam vasthouden … Zo hebt...

Lees verder
2 jaar geleden

Openbaring 2 vers 1,4-5,8,10

“Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: … dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen … En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: … Vreest niets [van] wat u zult lijden. Zie, de duivel zal [sommigen] van u in [de] gevangenis werpen, opdat u op de proef...

Lees verder
2 jaar geleden

Het einde van alles nu is nabij

“Het einde van alles nu is nabij; weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Vóór alles, hebt vurige liefde tot elkaar, want de liefde bedekt een menigte van zonden” 1 Petrus 4 vers 7-8). Inhoud De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De vermaning van Petrus De vermaning van Paulus De vermaning van Johannes De morele invloed op onze ziel Bezonnenheid Gebed Liefde tot de broeders en zusters De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De...

Lees verder
2 jaar geleden

Ingeschreven in het Boek van het leven – voor alle eeuwigheid

Leestijd: 4 minuten Aan sommige uitspraken in de Bijbel kunnen we snel gewend raken – maar dat zouden we niet moeten doen. Hoe vaak hebben wij als gelovigen niet gehoord, gelezen of te horen gekregen dat onze namen voor eeuwig in de hemelen geschreven staan? Dit roept de vraag op, hoe voelen we ons daarbij? “Ja, ik weet het.”, “Niets nieuws.” Het is jammer als we zo reageren. Het is wel de moeite waard om het eens nader te bekijken...

Lees verder
2 jaar geleden

Dit huis (4) – Haggaï 2 vers 4

Dit huis   De HEER zegt tot het overblijfsel door de profeet Haggai: “Wie is er onder u overgebleven, die dit huis gezien heeft in zijn eerste heerlijkheid? En hoe ziet u het nu? Is het als niets in uw ogen?” (Haggaï 2:4). Er waren nog enkelen die de tempel van Salomo hadden gekend, die veel heerlijker en groter was dan de tempel die herbouwd was na de terugkeer uit de gevangenschap. Zij die de vroegere heerlijkheid hadden gekend en...

Lees verder
2 jaar geleden

Terugblikken en vooruitkijken (1) – Haggaï 1

Er zijn situaties in ons leven waarin het goed en noodzakelijk is om een tijdje stil te staan. Misschien zijn er bijzondere gebeurtenissen die ons van het spoor dreigen te brengen, die vragen oproepen of we vragen ons heel persoonlijk af: Hoe gaat het eigenlijk met mijn geloofsleven? Hoe is mijn relatie met de Heer? Volg ik de weg die de Heer mij wijst in Zijn Woord? Welnu, wij moeten onszelf en onze beslissingen altijd onderzoeken in het licht van...

Lees verder
2 jaar geleden

God vertrouwen in moeilijke tijden (8)

Psalm 125 1. Een pelgrimslied. Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft. 2. Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk, van nu aan tot in eeuwigheid. 3. Want de scepter van de goddeloosheid zal niet voorgoed rusten op wat het lot aan de rechtvaardigen toewees; opdat de rechtvaardigen hun handen niet uitstrekken naar onrecht. 4. Doe goed, HEERE, aan wie goed zijn en aan hen die...

Lees verder
2 jaar geleden

De Openbaring (13)

Openbaring 8 Het zevende zegel “En toen het [Lam] het zevende zegel opende, kwam er een stilzwijgen in de hemel, ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen vóór God staan en hun werden zeven bazuinen gegeven” (vs. 1,2). Sommigen hebben gedacht dat het zevende zegel de heerschappij van de Heer Jezus inluidt, en dat de zeven bazuinen verwijzen naar een andere reeks van voorafgaande oordelen. De bijbeltekst, zowel door zijn bewoordingen als ook door wat er niet...

Lees verder