Toekomst

145 artikelen in deze categorie gevonden
2 jaar geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (4)

De Russische aanval op Oekraïne: Zijn er goede en slechte regeringen? Leestijd: 7 minuten Niet alleen ongelovige mensen, maar ook veel christenen reageren verontwaardigd op wat de Russische president in Oekraïne heeft gedaan. Dat is te begrijpen. Zoiets komt niet overeen met hun waarden. Het leed dat Vladimir Poetin talloze mensen, gezinnen, kinderen, ouders, enz. in Oekraïne heeft aangedaan, is onvoorstelbaar verschrikkelijk. Men kan alleen maar bidden voor de mensen daar en zijn eigen huis openhouden voor vluchtelingen uit dat...

Lees verder
2 jaar geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (3)

Oekraïne en Rusland Leestijd: 3 minuten Gods Woord maakt duidelijk dat Rusland de financier van de Assyriër is en hem in de eerste plaats militaire en politieke macht verschaft. Beiden samen zijn de grote tegenstanders van de eindtijd, de verdrukking van Europa. Dat hebben we de laatste keer gezien. Waar leidt dit toe in de laatste gevechten vóór en bij het begin van het Duizendjarig Rijk. Rusland Ongetwijfeld zal de heerser over Europa beseffen dat Rusland achter de Assyriër staat...

Lees verder
2 jaar geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (2)

De Russische aanval op Oekraïne en de profetie – merkteken van de tijd Leestijd: 3 minuten In het eerste deel van deze serie zagen we dat christenen niet bang hoeven te zijn voor de huidige gebeurtenissen. Zij zijn in Gods hand, Die boven alles staat. Hier voelen we ons thuis en vertrouwen we op Hem. Wij roepen tot God dat ongelovige mensen hiervoor de redding in Christus mogen aangrijpen. En zelf willen we ook rustig blijven en zeker niet vrezen...

Lees verder
2 jaar geleden

Rusland, de Oekraïne en Europa (1)

De Russische aanval op Oekraïne en de profetie Leestijd: 3 minuten Christenen laten zich niet bang maken door politieke gebeurtenissen. Zij weten dat God alles in zijn handen heeft. Hij heeft nooit iets “uit de hand laten lopen”. Integendeel, alles dient om zijn raadsbesluiten tot stand te brengen (verg. Jes. 25:1; Hand. 2:23; 4:28). Dit eerste (van de drie) delen gaat met name over het niet misleid worden door de actualiteit. Bij al deze ontwikkelingen is niet alleen oplettendheid, maar...

Lees verder
2 jaar geleden

De Openbaring (14)

OPENBARING 9 Vijfde bazuin “En de vijfde engel bazuinde, en ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put van de afgrond gegeven. En zij opende de put van de afgrond en er steeg rook op uit de put als rook van een grote oven; en de zon en de lucht werden verduisterd door de rook van de put” (vs. 1,2). Deze en de volgende wee worden gekenmerkt door hun...

Lees verder
2 jaar geleden

Openbaring 3 vers 1,7-8

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis … Ik weet uw werken, dat u [de] naam hebt dat u leeft, maar u bent  … En schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelphia: Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, die niemand kan sluiten; want u hebt kleine kracht en u hebt Mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend.” De zeven gemeenten in Asia (3) – Sardis and Filadelfia...

Lees verder
2 jaar geleden

Openbaring 2 vers 12-15,18,20

“En schrijf aan de engel van de gemeente in Pérgamus: … “Ik weet waar u woont, daar waar de troon van satan is; en u houdt vast aan Mijn Naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, <zelfs niet> in de dagen waarin Antipas Mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont. Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u daar hebt  die aan de leer van Bileam vasthouden … Zo hebt...

Lees verder
2 jaar geleden

Openbaring 2 vers 1,4-5,8,10

“Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: … dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan waarvan u afgevallen bent en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, Ik tot u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen … En schrijf aan de engel van de gemeente in Smyrna: … Vreest niets [van] wat u zult lijden. Zie, de duivel zal [sommigen] van u in [de] gevangenis werpen, opdat u op de proef...

Lees verder
2 jaar geleden

Het einde van alles nu is nabij

“Het einde van alles nu is nabij; weest dus bezonnen en nuchter tot gebeden. Vóór alles, hebt vurige liefde tot elkaar, want de liefde bedekt een menigte van zonden” 1 Petrus 4 vers 7-8). Inhoud De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De vermaning van Petrus De vermaning van Paulus De vermaning van Johannes De morele invloed op onze ziel Bezonnenheid Gebed Liefde tot de broeders en zusters De dingen zullen niet altijd zo gaan als voorheen De...

Lees verder
2 jaar geleden

Ingeschreven in het Boek van het leven – voor alle eeuwigheid

Leestijd: 4 minuten Aan sommige uitspraken in de Bijbel kunnen we snel gewend raken – maar dat zouden we niet moeten doen. Hoe vaak hebben wij als gelovigen niet gehoord, gelezen of te horen gekregen dat onze namen voor eeuwig in de hemelen geschreven staan? Dit roept de vraag op, hoe voelen we ons daarbij? “Ja, ik weet het.”, “Niets nieuws.” Het is jammer als we zo reageren. Het is wel de moeite waard om het eens nader te bekijken...

Lees verder