Toekomst

145 artikelen in deze categorie gevonden
13 jaar geleden

“De toekomst” – Het hiernamaals

Wat zegt de Bijbel over het “hiernamaals”? – Vragen en antwoorden De bijbel is het enige boek van de wereld, dat duidelijke antwoorden op de vragen over het hiernamaals geeft. Om menselijke meningen uit te schakelen, willen wij ons bij de beantwoording van deze vragen uitsluitend en alleen aan de verklaringen van de Bijbel houden. Vooraf nog een inleiding die u kunt vinden bij de bijbelcursus onder de titel: “De Toekomst” (1). Is er na het leven dood? Het is...

Lees verder
13 jaar geleden

Egypte, Israël en Europa

Wat gebeurt er eigenlijk in het Midden Oosten? Momenteel vindt in en om het Midden-Oosten een omwenteling in het politieke landschap plaats, die men voor enkele maanden geleden niet voorzien kon. Binnen de kortste tijd veranderen hier politieke structuren – men denke bijvoorbeeld aan Egypte -, die vroeger jaren of tientallen jaren geduurd zouden hebben. Voor de bijbellezer, die zich met bijbelse profetie bezig houdt, is dat interessant. Wie had voor een half jaar geleden gedacht, dat het in landen...

Lees verder
14 jaar geleden

Nieuwjaar: Wanneer is mijn laatste dag?

Nieuwjaarsgedachten 2009-2010 “Loof de HEERE mijn ziel en vergeet geen van Zijn weldaden” (Psalm 103:2). Als u wist dat vandaag uw laatste dag zou zijn, wat zou u dan nog doen? Juist in deze dagen kan zo’n vraag ons bezig houden. Onze gedachten gaan dan vaak uit naar onvervulde verlangens. Met weemoed en pijn in ons hart denken we aan dat, wat we nog zo graag in vervulling zouden willen zien gaan. Herstel van verbroken relaties, beëindigen van ruzie met...

Lees verder
18 jaar geleden

De eindtijd (4)

De veldslag op Armagédon is een gebeurtenis waar in een grote eindstrijd de grote machten van het kwaad definitief vernietigd zullen worden … Armagédon is het gebied, waar de Europese strijdkrachten door Christus vernietigend verslagen zullen worden … De Heer Jezus zal, samen met al Zijn hemelse heiligen en Zijn engelen, verschijnen op de Olijfberg … De veldslag op Armagédon “En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water droogde op, opdat de...

Lees verder
18 jaar geleden

Blijf van de Joden af (II – slot)

Pemier Sharon ernstig ziek. Israël in een crisis. Iran houdt niet op met het bedreigen van Israël. De Islam-hiërarchie daar is een ernstige bedreiging voor het westen, en behoort tot de as van het kwaad, aldus Bush. Cartoons (humoristische spotprenten) over de profeet Mohammed vallen verkeerd en veroorzaken groot rumoer onder de Islam, met name onder hen die tot de fundamentalisten gerekend moeten worden. Het kleine land Israël blijft voor de wereld – vooral voor de Arabische wereld – een...

Lees verder
18 jaar geleden

De eindtijd (3)

De grote verdrukking. Ook dit is een periode die onherroepelijk zal plaats vinden, omdat het volgens de plannen van God. Een periode echter die niet bestemd is voor de gemeente van de Heer Jezus Christus … deze is dan al opgenomen in heerlijkheid, dat wil zeggen: vóór het uur van de verzoeking. De grote verdrukking “Wanneer gij dan de gruwel van de verwoesting – waarvan gesproken is door Daniël, de profeet – zult zien staan in de heilige plaats, (wie...

Lees verder
18 jaar geleden

De eindtijd (2)

Een enorm cartoon-conflict tussen Denemarken en de Moslimwereld escaleert. De twaalf spotprenten over de Islam-stichter Mohammed brengt de hele moslimwereld in beroering. Vooral militante moslims van de Islamitische Jihad hebben het niet meer. Geweld wordt niet geschuwd door deze aangeslagen moslims. Wat mij betreft is dit ook absoluut niet respectvol jegens de moslims en onnodig getreiter. Men weet hoe heetgebakerd vooral dit deel van de wereldbevolking zijn kan. Overigens spotten met andere geloofsovertuigingen getuigt mijns inziens daarvan, dat men zelf...

Lees verder
18 jaar geleden

Blijf van de Joden af (I)!

Premier Erdogan van Turkije haalde eens het volgende aan van de Koerdische dichter Ziya Gökalp: “De minnaretten zijn onze bajonetten, de koepels zijn onze helmen, de moskeeën en gelovigen zijn onze soldaten”. Dat laat aan duidelijkheid niets te wensen over, lijkt mij. Het lijkt wel op het geluid van een moslim-fundamentalist. Als we de dreigende geluiden horen die uit Iran komen, waarin de haat jegens de joden steeds angst aanjagender naar voren komt, moeten we toch wel concluderen dat Israël...

Lees verder
18 jaar geleden

De eindtijd (1)

December 2005. “Israël moet van de kaart”. “Israël moet maar verkassen naar Duitsland of Oostenrijk”. “De holocaust is een fabel”. Dit soort uitlatingen komen in onze dagen uit Iran, waar de fundamentalistische Islam heerst. Het is duidelijk wat deze heersers bedoelen: Weg met dat lastige volk! Maar zou dat ook de bedoeling van God zijn? Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Frederik de Grote schijnt eens een hofmaarschalk het bevel te hebben gegeven, hem een bewijs te geven van het...

Lees verder
19 jaar geleden

Geef mij een wijs hart, o Heer!

Wijzen de tekenen van de tijd erop dat het einde nabij is? De nieuwsberichten van vandaag laten ons vraag de vraag stellen: “Geeft God ons een zekere voorsmaak van de tijd van verdrukking?” Onze lokale krant (The Register Herald, Beckley, West-Virginia) publiceerde op twee achtereenvolgende dagen meerdere artikelen die aan Bijbelse uitspraken over die toekomstige verschrikkelijke zevenjarige periode herinneren, die aan de tweede komst van Christus op aarde onmiddellijk zal voorafgaan.1 Economische catastrofe Een artikel op de eerste bladzij beschreef...

Lees verder